Hållbart resande

Sundbyberg växer. Det innebär att fler personer behöver ta sig fram på stadens gator och torg. För att detta ska fungera krävs att vi planerar för de hållbara färdmedlen som tar liten yta i anspråk. Vi arbetar för att fler ska resa hållbart, det vill säga till fots, med cykel och kollektivtrafik.

Att begränsa den globala uppvärmningen är en av vår tids stora utmaningar och att minska utsläppen från resor och transporter är avgörande i det arbetet. Genom att gå, cykla eller åka med kollektivtrafiken bidrar du till en mer hållbar framtid samtidigt som vi kan spara en slant, förbättra hälsan och minska bullret i Sundbyberg.

Vi har, tillsammans med andra aktörer inom trafikområdet, ett stort ansvar för att planera, bygga och underhålla den infrastruktur som gör det lätt att resa hållbart. Vårt arbete med hållbara resor utgår från styrande dokument som Översiktsplanen och Mobilitetsprogrammet Pdf, 10.9 MB..

Men framför allt syns det runt om i Sundbyberg där gång- och cykelbanor växer fram, cykelparkeringar upprustas och utökas och beteendepåverkande åtgärder för att öka gång, cykel och kollektivtrafik genomförs. Det kan till exempel vara kampanjer för att öka vintercyklingen, få fler att testa elcykel och förbättra trafiksituationen kring skolor.

Läs mer om informationskampanjerna som vi genomför i år

Tre bilder som visar hur stor plats det tar när man reser med bil, med cykel och med kollektivtrafik.

I de tre bilderna ovan är det lika många som reser med bil, med cykel samt med kollektivtrafik, men utrymmet de behöver skiljer sig åt. Källa: Gävle kommun

Tips för ett hållbart resande

  • Gör inga korta bilresor. Mer än hälften av alla bilresor som görs är kortare än 5 kilometer.
  • Gå, cykla eller åk kollektivt. Cykeln är överlägsen till många korta resor och buss eller tåg behöver inte ta så mycket längre tid än bil.
  • Planera dina inköp så att du gör så få inköpsresor med bil som möjligt.
  • Välj rätt fordon. Att köpa en miljöbil eller en bränslesnål bil är en viktig insats du själv kan göra för att minska ditt bidrag till växthusgaseffekten. Tänk på att inte välja större bil än du verkligen behöver. I genomsnitt färdas 1,2 personer per bilresa.
  • Kör sparsamt. Planera din körning, så att du växlar upp tidigt, kör med jämnt gaspådrag, motorbromsar och rullar utför och håll jämn gas uppför. Du kan genom detta körsätt minska bränsleförbrukningen med cirka 10 procent, vilket ger en vinst på runt en krona per mil.
  • Semestra utan flyg. Flyget är det transportslag som ge de i särklass högsta utsläppen av växthusgaser per kilometer.
  • Stanna borta länge om du flyger. Hoppa över weekendresorna för klimatets skull. Om du reser med flyg – satsa på en rejäl semester och var borta länge.
Senast uppdaterad 28 mars 2023