Illustrerad symbol för Sund och säker skolväg

Sund och säker skolväg

Trafiken runt våra skolor är ett växande problem. När allt fler kör sina barn till och från skolan försämras både luften och säkerheten för barnen. Projektet "Sund och säker skolväg" vill uppmuntra fler att gå, cykla eller åka kollektivt till skolan.

Projektet "Sund och säker skolväg" syftar till att förbättra stadens skolvägar och öka andelen elever i grundskolan som reser hållbart till skolan.  

Tomtar visar vägen

Som resultat av förra årets resvaneundersökning där vi fick önskemålet om att sätta upp ”vackra trafikljus på väg till skolan” har tomteskyltar och tomtelysen satts upp i närheten av de skolor som är med i projektet i år och på många andra platser runtom i staden.

Reflexkampanj

Under vecka 47 var det reflexvecka i Kymlingeskolan, Ursvikskolan, Ängskolan och Örskolan. Alla elever fick varsin Sund och säker skolväg-reflex och skolpersonalen informerade om vikten av att bära reflexer under framförallt årets mörka månader.

Bilfri vecka

Under vecka 38 var det klimatvecka i Sundbybergs skolor och förskolor. I samband med den genomfördes en bilfri vecka i några av stadens skolor. Veckan sammanföll även med Europeiska trafikantveckan som äger rum i hela Europa och hade temat ”Fossilfria resor för alla”.

Symbol för Bilfria veckan

Under den bilfria veckan uppmuntrades elever och föräldrar att testa att gå eller cykla till skolan istället för att ta bilen. De som behövde ta bilen av olika anledningar uppmuntrades släppa barnen ett par hundra meter från skolans entré så att de fick gå den sista biten. Det gör att trafikmiljön blir lugnare utanför skolan.

Resvaneundersökning

Det är viktigt att barnen känner sig säkra och trygga i trafiken. En del i projektet "Sund och säker skolväg" är att skapa en så bra trafikmiljö runt skolorna som möjligt.

Under höstterminen 2019 deltog elever och föräldrar i Ursvikskolan och Ängskolan i undersökningen. Under höstterminen 2020 deltog Kymlingeskolan och Örskolan. I undersökningen frågar vi hur elever och föräldrar tar sig till skolan och hur de upplever trafikmiljön runt skolan. Resultatet ska användas när vi planerar åtgärder för att förbättra trafiksituationen framöver.

Illustrerad symbol för "gåtåg"

Symbol för "gåtåg".

Gåtåg

Ett alternativ till att föräldrar skjutsar sina barn till skolan är att organisera ett gåtåg. Det innebär att flera familjer i ett område turas om att gå med sina egna och andras barn till skolan.

Studier visar att barn som går eller cyklar till skolan på morgonen blir piggare, friskare och koncentrerar sig bättre under lektionerna. De barn som går tillsammans till skolan får även tillfälle att prata av sig innan skoldagen börjar.

En annan fördel är att barn som bor nära varandra får chansen att lära känna varandra. Alla går inte i samma klass, så gåtåget kan vara en bra början till kontakt.

Gör så här för att komma igång:

Ta kontakt med familjer som bor i närheten och gör en planering för terminen. Ju fler familjer som deltar, desto mer sällan behöver varje familj ansvara för lämningen. I planeringen bör ni ta med:

  • Schema Pdf, 113.1 kB. – Bestäm dagar och avgångstider.
  • Hållplatser Pdf, 124.8 kB. – Bestäm om ni ska ha en hållplats eller samla upp barnen längs vägen på flera hållplatser.
  • Reservplan – Bestäm hur ni ska göra om den förälder som är chaufför får förhinder. Gör även en vikarielista med andra vuxna eller äldre syskon som kan rycka in.

Bestäm också hur ni ska anmäla frånvaro till gåtåget.

Ladda ner foldern Gåtåg – ett enkelt och roligt färdmedel Pdf, 4.8 MB.

Frågor och svar om Sund och säker skolväg

Vad betyder Sund och säker skolväg?

I det här sammanhanget betyder sund att kroppen och miljön mår bra av att gå eller cykla till skolan. Att starta dagen med frisk luft och motion ökar nämligen både inlärnings- och koncentrationsförmågan. Säker betyder att varje elevs skolväg ska vara trafiksäker. Trafiksäkerheten ökar när det är mindre trafik utanför skolan och när till exempel belysningen på gångbanan och asfalten på cykelbanan är bra.

Vad görs i projektet?

I projektet genomför vi både mjuka och hårda åtgärder. Mjuka åtgärder är de som påverkar människans beteende och hårda åtgärder är när vi bygger om i den fysiska miljön. Exempel på mjuka åtgärder är gåtåg (elever och föräldrar går eller cyklar tillsammans med kompisar till skolan), reflexkampanj (vi pratar om hur bra reflexer är) och resvaneundersökning (elever och föräldrar svarar på frågor om sin väg till skolan). Exempel på hårda åtgärder är att vi anlägger nya cykelparkeringar så att fler kan parkera, klipper buskar så att det blir bättre sikt vid till exempel övergångsställen och breddar trottoarer så att det blir mer yta att gå på.

Vad är ett hållbart resande?

Det är att resa med färdmedel som gör lite avtryck på miljön. Att resa hållbart innebär att man väljer att gå, cykla eller åka kollektivt dit man ska istället för att åka bil. Förutom att det är bra för miljön är det även bra för hälsan att man rör på sig innan skoldagen börjar.

Måste alla gå eller cykla till och från skolan?

Om man kan är det jättebra att gå eller cykla till och från skolan! Men vi har förståelse för att alla inte kan det utan måste åka bil av olika anledningar. Oavsett färdsätt är det viktigt att alla visar hänsyn till varandra och följer trafikreglerna. Så att alla kommer till skolan säkert.

Senast uppdaterad 7 januari 2021