Kampanjer för ökat hållbart resande

I arbetet med att öka det hållbara resandet är infrastrukturen väsentlig. Men det är också viktigt att öka kunskapen och förändra beteenden genom informationskampanjer. Under 2021 ska vi genomföra följande kampanjer.

Testa elcykel-kampanjen

Sundbybergs stad har fyra elcyklar som medborgare har möjlighet att låna under två veckor för att se om livet med elcykel passar.

Illustrerad symbol för kampanjen Vintercyklist

Vintercyklist-kampanjen

Under vintersäsongen åtar sig 50 sundbybergare att cykla minst tre kilometer, tre gånger i veckan. I utbyte får deltagarna vinterdäck och montering av dem.

Kampanjen startade 2019 och utvärderingar visar att den är mycket uppskattad och att de allra flesta fortsätter att cykla på vintern även efter att kampanjen är avslutad.

Illustrerad symbol för kampanjen Sund och säker skolväg

Sund och säker skolväg

Sundbybergs stad har påbörjat ett långsiktigt arbete med att förbättra stadens skolvägar och öka andelen elever i grundskolan (ÅK F-6) som reser hållbart till skolan, det vill säga öka går, cyklar eller åker med kollektivtrafik. I projektet inventeras trafikmiljön kring skolorna och elever samt föräldrar erbjuds att delta i resvaneundersökningar. Vid behov genomförs fysiska och trafiksäkerhetshöjande åtgärder utifrån dessa. Under läsåret genomförs även olika aktiviteter för att uppmuntra till hållbart resande.
Läs mer om projektet Sund och säker skolväg.

Reflexer med texten "Syns du inte, finns du inte"

Reflexkampanjen

Under parollen Syns du inte finns du inte uppmärksammar staden behovet av reflexer under mörka tider på dygnet. I olika delar av kommunen finns vi på plats under oktober-november för att dela ut reflexer till förbipasserande.

Fakta om att synas i mörkret

Illustration på hur du syns på långt håll när du bär reflex eller inte

Med reflex syns du på långt håll. Illustration: Kristina Wall

Så bär du reflexen

Reflexer syns bäst när de är i rörelse. Därför är det bra att ha en reflex hängande i ett snöre eller att placera reflexer runt armar och ben.

Du vet väl att:

  • utan reflex syns du mycket dåligt eller inte alls.
  • du behöver reflexer både i stan och på landet.
  • du ska byta ut reflexen då och då. Reflexer blir uttjänta och förlorar sin reflektionsförmåga efter ett par år.
  • du alltid ska ha en reflex i jackfickan. Det finns mörka timmar varje dygn, året om.

Europeiska mobilitetsveckan

Europeiska mobilitetsveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Kampanjen genomförs i hela Europa den 16–22 september varje år.

Varje kommun utformar sina egna aktiviteter. Det kan till exempel handla om aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter.

Resvana – en tjänst för nya resvanor efter en flytt

Vid stora förändringar i livet, till exempel en flytt, är förutsättningarna att skaffa sig en ny vana ofta ganska goda. Med tjänsten Resvana undersöker vi hur en flytt kan bli starten på nya hållbara resvanor.

Tillsammans med Energimyndigheten, företaget Nudgd och fem andra kommuner genomför vi projektet Resvana.

Tjänsten består av automatiserade sms som skickas ut till nyinflyttade i kommunen. Sms-et innehåller en länk till en målgrupps- och individanpassad plattform med samlad information om de möjligheter, tjänster och infrastrukturlösningar för hållbart resande som finns för olika färdmedel i kommunen.

Resvana-tjänsten använder beteendevetenskapliga insikter och nudging för att göra informationen mer relevant för mottagaren. Användningen av sms som inledande kommunikationskanal gör att vi kan nå fram snabbt efter flytten, då behovet är som störst. Den som är nyinflyttad kan då ta hjälp av den så kallade "nystartseffekten", som uppstår vid omställningar och som gör det lättare att ändra sina vanor.

Projektet finansieras till största delen av Energimyndigheten.

Cykelvänlig arbetsplats

En cykelvänlig arbetsplats ger friskare och piggare medarbetare samt stärker företagets miljöprofil. Genom att ingå i nätverket Cykelvänligast kan ditt företag få coachning för att underlätta omställningen till en cykelvänligare arbetsplats.

Alla arbetsplatser som är med i nätverket tävlar även om att utses till Cykelvänligast i Stockholmsregionen, Årets nykomling eller få utmärkelsen för Årets cykelidé. Oavsett företagets storlek finns alltså anledning att delta. Deltagandet markerar att ditt företag prioriterar hållbara och hälsosamma resvanor för de anställda.

Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mejla till trafikplanering@sundbyberg.se om du och ditt företag är intresserade av att delta i nätverket.

Logotyp utan bilen dealen

Utan-bilen-dealen - för en bilfri vardag

Utan-bilen-dealen är ett projekt från Energi- och klimatrådgivningen. 20 hushåll från 12 kommuner i Stockholmsregionen får prova att byta ut alla bilresor som är under en mil till elcykelresor.

Utan-bilen-dealen finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och är en del av projektet Fossilfritt 2030 – Stockholms län. Projektet pågår i 3 månader (april-juni) och under dessa månader kommer det gå att följa en Sundbybergsfamilj, dels här på hemsidan dels på deras instagramkonto Länk till annan webbplats..

Här kan du läsa mer om projektet och följa familjens upplevelser.

Senast uppdaterad 30 januari 2023