Kampanjer för ökat hållbart resande

I arbetet med att öka det hållbara resandet är infrastrukturen väsentlig. Men det är också viktigt att öka kunskapen och förändra beteenden genom informationskampanjer. Under 2023 ska vi genomföra följande kampanjer.

Testa elcykel-kampanjen

Sundbybergs stad har fyra elcyklar som medborgare har möjlighet att låna under två veckor för att se om livet med elcykel passar. Läs mer här om kampanjen.

Illustrerad symbol för kampanjen Vintercyklist

Vintercyklist-kampanjen

Under vintersäsongen åtar sig 50 sundbybergare att cykla minst tre kilometer, tre gånger i veckan. I utbyte får deltagarna vinterdäck och montering av dem.

Kampanjen startade 2019 och utvärderingar visar att den är mycket uppskattad och att de allra flesta fortsätter att cykla på vintern även efter att kampanjen är avslutad. Läs mer och anmäl dig här: sundbyberg.se/vintercyklist Länk till annan webbplats.

Illustrerad symbol för kampanjen Sund och säker skolväg

Sund och säker skolväg

Trafiken runt våra skolor är ett växande problem. När allt fler kör sina barn till och från skolan försämras både luften och säkerheten för barnen. Projektet "Sund och säker skolväg" vill uppmuntra fler att gå, cykla eller åka kollektivt till skolan.

Projektet syftar till att förbättra stadens skolvägar och öka andelen elever i grundskolan som reser hållbart till skolan.

Sundbybergs stad har påbörjat ett långsiktigt arbete med att förbättra stadens skolvägar och öka andelen elever i grundskolan (ÅK F-6) som reser hållbart till skolan, det vill säga öka går, cyklar eller åker med kollektivtrafik. I projektet inventeras trafikmiljön kring skolorna och elever samt föräldrar erbjuds att delta i resvaneundersökningar. Vid behov genomförs fysiska och trafiksäkerhetshöjande åtgärder utifrån dessa. Under läsåret genomförs även olika aktiviteter för att uppmuntra till hållbart resande.
Läs mer om projektet Sund och säker skolväg.

Reflexer med texten "Syns du inte, finns du inte"

Reflexkampanjen

Under parollen Syns du inte finns du inte uppmärksammar staden behovet av reflexer under mörka tider på dygnet. I samband med stadens reflexkampanj som äger rum i november får även skolorna reflexer och information om varför det är viktigt att synas i trafiken.

Fakta om att synas i mörkret

Illustration på hur du syns på långt håll när du bär reflex eller inte

Med reflex syns du på långt håll. Illustration: Kristina Wall

Så bär du reflexen

Reflexer syns bäst när de är i rörelse. Därför är det bra att ha en reflex hängande i ett snöre eller att placera reflexer runt armar och ben.

Du vet väl att:

  • utan reflex syns du mycket dåligt eller inte alls.
  • du behöver reflexer både i stan och på landet.
  • du ska byta ut reflexen då och då. Reflexer blir uttjänta och förlorar sin reflektionsförmåga efter ett par år.
  • du alltid ska ha en reflex i jackfickan. Det finns mörka timmar varje dygn, året om.

Europeiska mobilitetsveckan

Europeiska mobilitetsveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Kampanjen genomförs i hela Europa den 16–22 september varje år.

Varje kommun utformar sina egna aktiviteter. Det kan till exempel handla om aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter. Läs mer här: sundbyberg.se/mobilitetsveckan Länk till annan webbplats.

Dekal med texten Bilfri vecka

Bilfri vecka

I samband med detta genomförs en bilfri vecka i några av stadens skolor. Bilfri vecka uppmuntrar elever, skolpersonal och vårdnadshavare att ta sig aktivt till skolan. De som behövde ta bilen av olika anledningar uppmuntrades släppa barnen ett par hundra meter från skolans entré så att de fick gå den sista biten. Det gör att trafikmiljön blir lugnare utanför skolan.

Resvana – en tjänst för nya resvanor efter en flytt

Vid stora förändringar i livet, till exempel en flytt, är förutsättningarna att skaffa sig en ny vana ofta ganska goda. Med tjänsten Resvana undersöker vi hur en flytt kan bli starten på nya hållbara resvanor.

Tillsammans med Energimyndigheten, företaget Nudgd och fem andra kommuner genomför vi projektet Resvana.

Tjänsten består av automatiserade sms som skickas ut till nyinflyttade i kommunen. Sms-et innehåller en länk till en målgrupps- och individanpassad plattform med samlad information om de möjligheter, tjänster och infrastrukturlösningar för hållbart resande som finns för olika färdmedel i kommunen.

Resvana-tjänsten använder beteendevetenskapliga insikter och nudging för att göra informationen mer relevant för mottagaren. Användningen av sms som inledande kommunikationskanal gör att vi kan nå fram snabbt efter flytten, då behovet är som störst. Den som är nyinflyttad kan då ta hjälp av den så kallade "nystartseffekten", som uppstår vid omställningar och som gör det lättare att ändra sina vanor.

Projektet finansieras till största delen av Energimyndigheten.

Resvaneundersökning

Det är viktigt att barnen känner sig säkra och trygga i trafiken. En del i projektet "Sund och säker skolväg" är att skapa en så bra trafikmiljö runt skolorna som möjligt. Resvaneundersökningen ligger till grund för att göra eventuella fysiska åtgärder i trafikmiljön runt skolområdena.

Cykelvänlig arbetsplats

En cykelvänlig arbetsplats ger friskare och piggare medarbetare samt stärker företagets miljöprofil. Genom att ingå i nätverket Cykelvänligast kan ditt företag få coachning för att underlätta omställningen till en cykelvänligare arbetsplats.

Alla arbetsplatser som är med i nätverket tävlar även om att utses till Cykelvänligast i Stockholmsregionen, Årets nykomling eller få utmärkelsen för Årets cykelidé. Oavsett företagets storlek finns alltså anledning att delta. Deltagandet markerar att ditt företag prioriterar hållbara och hälsosamma resvanor för de anställda.

Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mejla till trafikplanering@sundbyberg.se om du och ditt företag är intresserade av att delta i nätverket.

Dekal gåtåg

Gåtåg

Ett alternativ till att föräldrar skjutsar sina barn till skolan är att organisera ett gåtåg. Det innebär att flera familjer i ett område turas om att gå med sina egna och andras barn till skolan.

Studier visar att barn som går eller cyklar till skolan på morgonen blir piggare, friskare och koncentrerar sig bättre under lektionerna. De barn som går tillsammans till skolan får även tillfälle att prata av sig innan skoldagen börjar.

En annan fördel är att barn som bor nära varandra får chansen att lära känna varandra. Alla går inte i samma klass, så gåtåget kan vara en bra början till kontakt.

Gör så här för att komma igång

Ta kontakt med familjer som bor i närheten och gör en planering för terminen. Ju fler familjer som deltar, desto mer sällan behöver varje familj ansvara för lämningen. I planeringen bör ni ta med:

  • Schema Pdf, 113.1 kB. - bestäm dagar och avgångstider.
  • Hållplatser Pdf, 124.8 kB. – bestäm om ni ska ha en hållplats eller samla upp barnen längs vägen på flera hållplatser.
  • Reservplan – bestäm hur ni ska göra om den förälder som är chaufför får förhinder. Gör även en vikarielista med andra vuxna eller äldre syskon som kan rycka in.

Bestäm också hur ni ska anmäla frånvaro till gåtåget.

Ladda ner foldern "Gåtåg – ett enkelt och roligt färdmedel". Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 13 september 2023