Biltrafik

Motorfordonstrafik

Trafikplaneringen för motorfordonstrafik i Sundbybergs stad utgår från strategier i stadens mobilitetsprogram, stadens hastighetsplan och tekniska handbok. I kommunen genomförs regelbundna mätningar för att se hur trafikmängderna på olika gator utvecklas.

Bilpooler i Sundbyberg

Det finns tillgängliga bilpooler i och i närheten av Sundbyberg. De bilpoolsföretag som staden känner till är Sunfleet Länk till annan webbplats., Sundbybergs bilpool Länk till annan webbplats., Järvastadens bilpool Länk till annan webbplats., Stockholms bilpool Länk till annan webbplats., bilpoolen.nu Länk till annan webbplats. och Aimo Länk till annan webbplats.. Besök deras respektive hemsidor för mer information.

Laddplats

Sundbybergs stads mål är att övergå till förnybar energi och vara fossilbränslefritt år 2020. Publika laddplatser för elfordon finns att hitta på www.uppladdning.nu. Länk till annan webbplats.

Laddplats kan även ordnas på privat mark. Genom Energi- och klimatrådgivningen Länk till annan webbplats. är det möjligt att få hjälp med det. På deras webbplats finns enkla guider och informationsmaterial som stöd för om du eller din bostadsrättsförening är intresserad av att ordna laddplatser.

Tanka med förnybara bränslen

Vid stadshuset finns laddstolpar för laddning av elbilar och laddhybrider.

I Sundbyberg med omnejd finns möjlighet att tanka biogas och etanol på flera bensinstationer.

Parkering

Mer information om parkeringsavgifter, boendeparkering och var du kan parkera bil och motorcykel finns här.

Senast uppdaterad 23 juni 2020