Ansök om att etablera laddplatser

I takt med att fler kör elbilar ökar efterfrågan på laddplatser. Nu ger vi intresserade aktörer möjlighet att sätta upp laddstationer på allmän platsmark och kvartersmark.

Aktörer som ansöker om att få sätta upp laddplatser på allmän platsmark eller kvartersmark står för installation samt drift och underhåll av laddarna. Sundbybergs stad ansvarar för och bekostar skyltning, sopning, snöröjning samt parkeringsövervakning. För att få sätta upp laddare på stadens mark måste laddaren vara öppen för alla. Andrahandsuthyrning är inte tillåten.

Lämpliga platser för nya laddare

I kartan visas tänkbara parkeringsytor som kan vara lämpliga att etablera nya laddstationer på:

Anmäl intresse för att sätta upp nya laddare

Ansökan ska innehålla namn på önskade platser och tydligt visa, med karta eller i bilder, vilken del av ytan och vilka parkeringsplatser som berörs. Ange vilken typ av laddare som ska sättas upp, och måtten på laddaren/laddarna. Normalladdare ska kunna betjäna minst två bilar samtidigt.

Här fyller du i och skickar intresseanmälan direkt i ett webbformulär.

Du kan även ladda ner intresseanmälan som pdf. Pdf, 312.8 kB.
Fyll i, skanna/fotografera och mejla den till intresseanmalanladdplatser@sundbyberg.se.

Senast uppdaterad 21 maj 2024