Intresseanmälan laddplatser

Med denna intresseanmälan visar ni intresse för att på egen bekostnad sätta upp, sköta och underhålla publika
laddare för eldrivna fordon på de adresser som anges nedan. Ni har för avsikt att teckna nyttjanderättsavtal med
Sundbyberg stad i enlighet med de nyttjanderättsavtal som finns under Relaterat innehåll.

Adress och ID - Laddare - Totalt antal p-platser

Senast uppdaterad 20 januari 2023