Servicedagar

Du får inte parkera på gatan när det är servicedag. Då utförs arbeten både ovan och under mark, som till exempel gatustädning, snöröjning, byte av belysning, rensning av brunnar och mindre gatuarbeten.

Städ- och servicedagar

Servicetiden på gatorna gäller antingen året runt eller från 1 november till 15 maj. Det kan antingen vara service klockan 08.00–16.00 eller klockan 00.00–06.00. Kontrollera skyltningen på gatan noggrant.

Servicedagarna gäller en viss veckodag, exempelvis måndag, oberoende om det är helgdag/röd dag eller inte. Parkeringsförbudet under servicedagen gäller oavsett om det utförs service eller inte.

Om du parkerar på gatan under en städ- och servicedag riskerar du en felparkeringsavgift på 900 kronor.

Om din bil hindrar så att underhåll och service inte kan utföras kan bilen bli bärgad till närliggande plats eller till särskild uppställningsplats. Du får själv stå för kostnaden inklusive eventuell uppställningskostnad.

OBS! Vägmärke avgör vid eventuella avvikelser

Det är alltid vägmärket som gäller i första hand. Skulle vägmärket skilja sig från informationen som står i listan över städ- och servicedagar är det alltså alltid vägmärket som gäller.

Här kan du se en lista över när servicedagarna infaller på din adress. Pdf, 364.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 29 oktober 2020