Parkerade bilar

Nyttoparkering

Företag som har verksamhet inom Sundbybergs stad har möjlighet att ansöka om nyttoparkeringstillstånd.

Regler för nyttoparkering (tidigare företagsparkering)

Tillståndet gäller för dig som i ditt yrke eller under tjänsteutövning använder dig av personbil eller lätt lastbil. Tillståndet gäller även för dig som utför speciella servicefunktioner, till exempel hemtjänst. Aktuellt fordon ska vara en förutsättning för att du ska kunna bedriva din yrkesutövning likaså ska fordonet användas i stor utsträckning.

Tillståndet gäller på allmän platsmark inom Sundbybergs kommun på vardagar klockan 08.00–21.00.

Tillståndet betalas per fordon för ett år och gäller för parkering upp till två timmar per parkeringstillfälle.

Avgiften är 8 500 kronor per år och fordon.

Se mer detaljerad information i Regler och villkor för nyttoparkering i Sundbyberg Pdf, 65.4 kB..

För att ansöka om nyttoparkeringstillstånd, klicka på länken nedan eller skicka blanketten Ansökan om tillstånd för nyttoparkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. per post till Sundbybergs stad, Sektorn för samhällsbyggnad, 172 92 Sundbyberg.

Klicka här för att ansöka eller betala nyttoparkeringstillstånd i vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handläggning av din ansökan för nyttoparkeringstillstånd tar 3–5 arbetsdagar.

Observera att du inte kan ha både boendeparkeringtillstånd och nyttoparkeringstillstånd på samma bil.

Senast uppdaterad 20 januari 2022