Parkerade bilar

Nyttoparkering

Företag som har verksamhet inom Sundbybergs stad har möjlighet att ansöka om nyttoparkeringstillstånd.

Regler för nyttoparkering (tidigare företagsparkering)

Tillståndet gäller för dig som i ditt yrke eller under tjänsteutövning använder dig av personbil eller lätt lastbil. Tillståndet gäller även för dig som utför speciella servicefunktioner, till exempel hemtjänst. Aktuellt fordon ska vara en förutsättning för att du ska kunna bedriva din yrkesutövning. Dessutom ska fordonet användas i stor utsträckning.

Tillståndet gäller på allmän platsmark inom Sundbybergs kommun på vardagar klockan 08.00–21.00.

Parkering gäller upp till två timmar per parkeringstillfälle.

Avgiften är 9000 kronor per år och fordon. Observera att du inte kan ha både boendeparkeringstillstånd och nyttoparkeringstillstånd på samma bil.

Se mer detaljerad information i Regler och villkor för nyttoparkering i Sundbyberg Pdf, 65.4 kB..

Ansökan

För att ansöka om nyttoparkeringstillstånd, klicka på länken nedan för att komma till vår e-tjänst. Du kan även fylla i, skriva ut och skicka blanketten "Ansökan om tillstånd för nyttoparkering" per post till:

Sundbybergs stad
Sektorn för samhällsbyggnad
172 92 Sundbyberg.

Du hittar blanketten under Relaterat innehåll.

E-tjänst för ansökan

Klicka här för att ansöka eller betala nyttoparkeringstillstånd i vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handläggning av din ansökan för nyttoparkeringstillstånd tar 3–5 arbetsdagar.

Tillståndet för nyttoparkering har uppdaterats

Från den 30 november 2022 har ett antal nya funktioner lagts till. De nya funktionerna innebär att varje företag själva kan administrera sina nyttotillstånd i högre grad:

  • Administratören har full översikt över företagets alla tillstånd och fordon.
  • Det kommer ges möjlighet för administratören att spara/skriva ut kvitton på utförda kortbetalningar.
  • Administratören kan initiera fordonsbyten.

Frågor och svar

Vad är fördelen med nyttoparkering?

Om du behöver använda bilen mycket i jobbet och har extra stora behov av att parkera, kan du ansöka om ett nyttotillstånd. Då kan du parkera på avgiftsparkering och parkeringsförbud (om du inte hindrar trafiken). Det gör att chansen är större att komma nära målet med serviceutrustade bilar.

Vad innebär de nya funktionerna?

De nya funktionerna innebär att varje företag kan administrera sina nyttotillstånd själva i högre grad. Ett företag likställs med ett organisationsnummer och på företaget kommer det finnas en administratör som företaget utser själv.

Hur skiljer det sig från tidigare?

En ansökan görs på samma sätt som tidigare. En digital ansökan via e-tjänsten på sidan alternativt fyller i en blankett Ansökan om tillstånd för nyttoparkering, och skickar till Servicecenter servicecenter@sundbyberg.se.

Skillnaden är att nu kommer det finnas en administratör på varje företag.

Varför genomförs ändringarna?

För att underlätta administrationen vilket ger en större frihet för varje företag. Det vill säga om man vill lägga till fler bilar som ska ha nyttotillstånd eller om företaget vill byta godkända fordon till aktiva nyttotillstånd.

Vad ska en administratör göra rent praktiskt?

En administratör har full översikt över företagets alla tillstånd och fordon. Administratören kan även spara/skriva ut kvitton på utförda kortbetalningar.

Senast uppdaterad 28 mars 2023