Motorcyklar

För motorcyklar gäller regler för avgift med vissa undantag.

På platser med MC-symbol kan du parkera gratis, men på övriga parkeringsplatser måste du betala avgift.

Vägmärke Parkering för motorcykel
Senast uppdaterad 22 mars 2023