Avgifter och betalsystem

I Sundbyberg finns cirka 5 000 parkeringsplatser och 3 200 av dem är avgiftsbelagda.

En timmes fri parkering i centrala Sundbyberg

Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas flera företag i kommunen hårt. För att stötta handeln och restaurangerna beslutade krisledningsnämnden i våras att införa en timmes gratis parkering i affärsnära lägen, det vill säga i parkeringszon B. Beslutet är nu förlängt till 31 december 2020.

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar gällande beslutet.

Varför har ni infört den här fria parkeringstimmen? Vem är det tänkt att underlätta för?

Beslutet syftar till att gynna näringslivet under pågående pandemi.

Tappar staden inte mycket intäkter? Hur har ni tänkt lösa det?

Det stämmer att det blir ett intäktstapp för staden, men det är en åtgärd som staden har bedömt att vi behöver genomföra för att hjälpa till och stötta det lokala näringslivet. Genom att erbjuda gratis parkering under en timme så hoppas vi att fler kan besöka den lokala affären för att göra nödvändiga inköp, men med minskad risk för att smitta eller smittas.

Är staden inte för hållbara resor? Innebär inte detta att fler kommer ta bilen och handla? Räcker parkeringsplatserna till alla som vill komma och handla?

Staden arbetar på många sätt för att resandet ska vara hållbart. Men i en sådan här extraordinär situation, där människor kan behöva använda bilen för att ta sig till affären utan att smitta andra eller själv bli smittade, behöver vi vara pragmatiska. Det här är en temporär åtgärd.

Ni tar bort många platser i centrala Sundbyberg när järnvägen ska grävas ner, samtidigt dubblerar ni priset för boendeparkering och inför fri parkering för besökare. Det är svårt att vara bilägare och boende framför allt i centrala Sundbyberg. Hur har ni tänkt här?

Under tiden det stora stadsutvecklingsprojektet pågår blir det lite besvärligare med framkomlighet för alla trafikanter. Det kommer även att försvinna parkeringsplatser längs med Järnvägsgatan, så du måste vara beredd att leta efter en parkeringsplats i ett större område.

Om du parkerar din bil i gatumiljön får du räkna med att parkera inom ett större boendeparkeringsområde. Det är inte givet att du hittar en plats direkt utanför den egna bostaden, men vi vill åstadkomma en större rörlighet och få bort långtidsparkerade bilar i gatumiljön. 35 procent av skrivna bilar i Sundbyberg står parkerade minst 98–99 procent av tiden, vilket vi anser är en för stor andel. Vi vill åstadkomma större rörelse och rotation för att frigöra parkeringsplatser i gatumiljön.
(Det finns parkeringshus i centrala Sundbyberg bland annat i Signalfabriken och Migrationsverkets kontorsbyggnad.)

Varför inför ni inte 1 timmes fri parkering på alla centrumnära parkeringsplatser, exempelvis taxazon C?

Beslutet handlar om det som vi hittills har bedömt som affärsnära lägen som har dyraste parkeringstaxan. Då är det taxazon B som gäller.

Varför får man inte en timme fri parkering om man betalar via parkeringsautomat?

I dagsläget kan du inte använda parkeringsautomaterna för att de är för omoderna och det går inte att omprogrammera taxorna på det sättet.

Du kan fortfarande betala i parkeringsautomaterna, men då blir inte den första timmen avgiftsfri.

Hur länge kommer det här gälla? Om det visar sig fungera bra, kommer det bli en permanent lösning?

Det här är en temporär åtgärd som staden genomför i en extraordinär situation, då det pågår en pandemi och människor kan behöva använda bilen för att ta sig till affären utan att smitta andra eller själv bli smittade. Beslutet gällde först till 31 augusti, men är nu förlängt till 31 december 2020.

Är det planerat eller en tillfällighet att det blir färre parkeringsplatser i centrala Sundbyberg, samtidigt som ni inför 1 timme fri parkering?

Det här är en extraordinär situation som inte gick att förutse. Beslutet om 1 timmes fri parkering är taget av krisledningsnämnden.

Vad ska jag göra som är beroende av bil för att kunna ta mig till jobbet, men har det för svårt ekonomiskt för att betala parkeringsavgifterna. Varför inför ni inte längre fri parkering?

Sundbybergs stad har inte möjlighet att införa fri parkering för alla som under den pågående pandemin tar bilen till sin arbetsplats. Dels är det en ekonomisk fråga, men det skulle dessutom mycket påtagligt minska antalet tillgängliga parkeringsplatser, vilket direkt skulle motverka det vi nu genomför för att öka ruljangsen och underlätta för människor att ta sig till den lokala affären.

Boendeparkering

Du som har boendeparkeringstillstånd kan parkera till en annan taxa än besökande. Se mer info under boendeparkering.

Mobilbetalning

Du kan betala din parkeringsavgift med din mobiltelefon. Då behöver du ange vilken områdeskod som du parkerar i. Du hittar områdeskoden på skylten vid parkeringen.

Områdeskodsskylt

Läs mer om hur du använder parkeringsapparna på leverantörernas webbplatser: Parksterlänk till annan webbplats och Easyparklänk till annan webbplats.

Betala i parkeringsautomat

Du kan också betala med bensinkort och bankkort i parkeringsautomaterna. Automaterna kommer att uppgraderas under våren 2020 och blir då papperslösa. Du kan få ett digitalt kvitto via sms eller e-post. Automaterna blir också anpassade för alla taxazoner och är uppgraderade med kortläsare som tar chip, vilket innebär en snabbare korttransaktion. De drivs dessutom med solceller.

Vi har plomberat myntinkasten på parkeringsautomaterna, eftersom vi ska uppgradera alla parkeringsautomater under sommaren.

Det finns en karta över var parkeringsautomaterna finns i Sundbyberg. Klicka här för att komma till kartanlänk till annan webbplats. Sök Trafik och bocka i rutan Parkeringsautomater.

Om parkeringsautomaten är trasig bör du felanmäla den på telefonnummer 08-29 46 48. Ange parkeringsautomatens adress och automatens nummer. Du måste gå till en närliggande automat och lösa biljett. Att automaten är trasig ger dig inte gratis parkering.

Har du blivit av med pengar som du vill ha ersättning för, kontakta servicecenter@sundbyberg.se.

Parkeringszoner

Det finns tre parkeringszoner med olika taxor. Avgiften erläggs vardagar klockan 08.00–21.00 på de flesta gator. På ett fåtal platser gäller avgiften dygnet runt. Kontrollera vägmärket när du parkerar.

  • Zon B: 20 kronor per timme
  • Zon C: 15 kronor per timme
  • Zon E: 10 kronor per timme

Klicka här för att se en karta över Sundbybergs stads parkeringszonerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Klicka på fliken Trafik och sedan rutan Parkeringszoner.

Senast uppdaterad 18 september 2020