Avgifter och betalsystem

Sundbybergs stad har olika parkeringszoner där olika taxor gäller. Vad som gäller för platsen du parkerar på står på det tillhörande vägmärket.

Parkeringsavgiften du betalar vid parkeringsplatsen är beroende på vilken taxa som gäller på gatan. Det som skiljer de olika taxorna åt är priset samt under vilka timmar på dygnet de måste användas. Betald avgift efter viss taxa gäller under giltighetstiden på alla platser med samma eller lägre taxa.

Om du ska ha bilen parkerad en längre period är du hänvisad till parkeringsplatser i den egna fastigheten enligt stadens Mobilitetsprogram Pdf, 10.9 MB.. I de fastigheter parkeringsmöjlighet saknas kan du ansöka om ett boendeparkeringstillstånd.

Varför har ni infört den här fria parkeringstimmen? Vem är det tänkt att gynna?

Beslutet syftar till att gynna den lokala kulturen och handeln i området.

Tappar staden inte mycket intäkter? Hur har ni tänkt lösa det?

Det stämmer att det blir ett intäktstapp för staden, men stadsmiljö- och tekniska nämnden har bedömt att införandet behöver genomföras för att hjälpa till och stötta handeln och kulturen i området. Genom att erbjuda gratis parkering så hoppas politiken att fler kan besöka handeln och kulturen i Hallonbergen.

Är staden inte för hållbara resor? Innebär inte detta att fler kommer ta bilen och handla? Räcker parkeringsplatserna till alla som vill komma och handla?

Staden arbetar på många sätt för att resandet ska vara hållbart.

Här har politiken bedömt att ett införande av fri parkering väger tyngre och att det ger en möjlighet till att stödja det lokala näringslivet.

Varför inför ni inte 1 timmes fri parkering på alla centrumnära parkeringsplatser?

För att det ska vara möjligt att införa fri parkering måste det finnas en viss mån av tillgängliga parkeringsplatser. Detta införande kan visa sig ha påverkan att fler tar bilen till området och att det blir parkeringsproblem. Trafiksäkerhet och framkomlighet är något som måste beaktas och måste vara prioritet ett för staden. På platser där det redan är svårt med framkomligheten, att det är parkeringsproblem, där kan fri parkering inte införas generellt. Det eftersom parkeringsavgifter är ett möjligt styrmedel för kommunen att uppnå en omsättning på parkeringsplatserna. Fler kommer åt att parkera, vilket i förlängningen betyder att de som valt att inte resa hållbart och kommer med bil och inte hittar en ledig parkeringsplats, de behöver inte chansa och felparkera.

Hur tillgodoser man sig den fria parkeringen?

För att tillgodogöra sig parkeringstimmen så behöver du anmäla din parkering via parkeringsautomat eller via mobilbetalning. Områdeskod i mobilbetalningen är 8420.

I dagsläget kan du inte använda parkeringsautomaten för den har inte omprogrammerats. Det är anmält och kommer att åtgärdas inom kort.

Parkeringsautomaten fungerar inte just nu, kan jag parkera ändå?

För att tillgodogöra sig den fria parkeringstimmen så ska du logga in via parkeringsautomaten eller via mobilbetalningen. Just nu är automaten övertäckt eftersom den inte har omprogrammerats av leverantören.

Hur mycket kostar det att parkera längre tid?

Efter 1 timme vardagar och efter 3 timmar på helger så kostar parkeringen 15 kronor per timme, Zon C. Avgiften gäller dygnet runt.

Det är inte möjligt att logga in på nytt förrän efter 1 timme.

Kan jag som boende parkera där?

Samma regler för dig som boende gäller för besökare. Dock är det inte möjligt att parkera med boendeparkeringstillstånd på platsen utan du behöver erlägga timtaxa.

Kan jag använda en parkeringsskiva?

Nej du måste logga in via parkeringsautomaten eller via mobilbetalningen. Områdeskod 8420.

Hur länge kommer det här gälla?

Det här är en permanent åtgärd som staden genomfört och kommer vara gällande tillsvidare.

Boendeparkering

Du som har boendeparkeringstillstånd kan parkera till en annan taxa än besökande. Se mer info under boendeparkering.

Mobilbetalning

Du kan betala din parkeringsavgift med din mobiltelefon. Då behöver du ange vilken områdeskod som du parkerar i. Du hittar områdeskoden på skylten vid parkeringen.

Områdeskodsskylt

Läs mer om hur du använder parkeringsapparna på leverantörernas webbplatser: Parkster Länk till annan webbplats. och Easypark Länk till annan webbplats..

Betala i parkeringsautomat

Du kan betala med bensinkort och bankkort i parkeringsautomaterna. Ett fåtal parkeringsautomater tar även mynt.

Automaterna är papperslösa, men du kan få ett digitalt kvitto via sms eller e-post.

Parkeringsautomaterna är anpassade för alla taxazoner och är uppgraderade med kortläsare som tar chip, vilket innebär en snabbare korttransaktion. De drivs dessutom av solceller.

Det finns en karta över var parkeringsautomaterna finns i Sundbyberg. Klicka här för att komma till kartan Länk till annan webbplats.. Sök Trafik och bocka i rutan Parkeringsautomater.

Om parkeringsautomaten är trasig ska du felanmäla den på telefonnummer 08-29 46 48. Ange parkeringsautomatens adress och automatens nummer. Du måste gå till en närliggande automat och lösa biljett. Att automaten är trasig ger dig inte gratis parkering.

Har du blivit av med pengar som du vill ha ersättning för, kontakta servicecenter@sundbyberg.se.

Parkeringszoner

Det finns tre parkeringszoner med olika taxor. Avgiften erläggs vardagar klockan 08.00–21.00 på de flesta gator. På ett fåtal platser gäller avgiften dygnet runt. Kontrollera vägmärket när du parkerar.

  • Zon B: 20 kronor per timme
  • Zon C: 15 kronor per timme
  • Zon E: 10 kronor per timme

Klicka här för att se en karta över Sundbybergs stads parkeringszoner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Klicka på fliken Trafik och sedan rutan Parkeringszoner.

Tre timmars fri parkering på Örsvängen (Hallonbergen centrum)

Stadsmiljö-och tekniska nämnden har beslutat att införa en timmes fri parkering på vardagarna och tre timmars fri parkering på helgerna på parkeringsytorna på Örsvängen vid Hallonbergens centrum.

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar gällande beslutet.

Senast uppdaterad 7 april 2021