Bärgningsbil med bil på flaket

Fordonsflytt

Ett fordon kan tvångsflyttas om det hindrar trafiken. Långtidsuppställda fordon och cyklar kan också flyttas. Fordonet bärgas då till en särskild uppställningsplats, där ägaren kan lösa ut fordonet.

Flytt av fordon med fordonsrelaterade skulder

Kommunen har rätt att flytta ett fordon om det står uppställt i strid med gällande parkeringsregler och om fordonets registrerade ägare har mer än 5 000 kronor i obetalda och förfallna felparkeringsavgifter. Det står i lag (1982:129) om flyttning av fordon. Efter att skulden och kostnaderna kring fordonsflytten har betalats, kan ägaren få tillbaka fordonet.

Vi arbetar fokuserat med fordonsflyttar gällande parkeringsskulder. Detta sker i samverkan med polisen, Kronofogdemyndigheten, andra kommuner och bolag.

Om du upptäcker att din bil är borta kan du kontrollera om det gjorts enligt ovan. Klicka här för att komma till sidan där du gör det Länk till annan webbplats.. Om ditt fordon har flyttats beroende på att det står i strid med gällande parkeringsregler eller ägaren har fordonsrelaterade skulder, kommer det att finnas som en kungörelse på denna sida.

Du kan också kontakta polisen på 114 14.

Flytt av fordon som står otillåtet på privat mark

Vi kan hjälpa dig som markägare att flytta ett fordon som står otillåtet på din mark. Kontakta i första hand den registrerade ägaren till bilen. Ägaruppgifter får du från vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.. Ägaren har sju dagar på sig att flytta bilen. Står bilen kvar efter en vecka eller om du inte får kontakt med ägaren, hör av dig till servicecenter på 08-706 65 00. Kommunen kan forsla bort bilen en månad efter att du första gången försökte nå ägaren. Hemställan behöver fyllas i av markägaren eller dennes ombud. Blankett för hemställan hittar du här Pdf, 72.6 kB..

Anmäl felparkerade bilar

Under dagtid: Kontakta servicecenter på 08-706 65 00.

På kvällar och helger: Ring 08-733 03 83.

Du kan också anmäla felparkering genom felanmälan i Sundbybergs stads app. Här hittar du instruktioner för att ladda ner den:

App store Länk till annan webbplats.

Google play Länk till annan webbplats. 

Senast uppdaterad 14 maj 2024