Parkeringstillstånd vid funktionsnedsättning

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan ges till dig som har ett funktionshinder som gör att du inte kan förflytta dig så långt till fots. Om du inte själv kör bilen, utfärdas tillståndet endast om särskilda skäl finns.

Parkeringstillståndet gäller i hela landet.

Tillståndet innebär:

  • Avgiftsfri parkering på all kommunal parkering inom Sundbybergs stad.
  • Rätt att parkera på parkeringsplats som är reserverad för rörelsehindrad.
  • Rätt att parkera på parkeringsförbud i tre timmar.

Tillståndet gäller inte:

  • På privat mark eller garage om inte ägare medgivit det.
  • Där det är förbjudet att stanna.
  • På platser för visst ändamål, till exempel lastplats, taxiplats eller vändplats.

Mer information om giltighet och regler finns i blanketten "Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster." samt lämnas tillsammans med beviljat tillstånd.

Ansökan

Du kan lämna ifylld ansökan i stadshusets reception på Östra Madenvägen 4, Hallonbergen eller skicka den per post.

Handläggningstiden av korrekt ifylld ansökan är upp till sex veckor.

Senast uppdaterad 1 mars 2024