Parkeringstillstånd vid funktionsnedsättning

Detta parkeringstillstånd gäller i hela landet. Du som har svårt att gå ska kunna parkera närmare ditt mål. Om du inte själv kör bilen, utfärdas tillståndet endast om särskilda skäl finns.

Tillståndet gäller på:

  • Parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade
  • På gator eller vägar i tre timmar där vägmärke anger att det är parkeringsförbud
  • På skyltade parkeringsplatser. Här behöver du inte betala avgift

Tillståndet gäller inte:

  • På privat mark eller garage om inte ägare medgivit det
  • Där det är förbjudet att stanna
  • På platser för visst ändamål, till exempel lastplats, taxiplats eller vändplats

Mer information om giltighet och regler finns att läsa i blanketten "Parkeringstillstånd vid funktionsnedsättning" samt lämnas tillsammans med beviljat tillstånd.

Ansökan

Du kan lämna ifylld ansökan, i stadshusets reception på Östra Madenvägen 4, Hallonbergen, eller sända in den per post.

Handläggningstid av korrekt ifylld ansökan är en månad.

Parkeringstillstånd vid funktionsnedsättningWord

Senast uppdaterad 18 december 2017