Parkeringstillstånd vid funktionsnedsättning

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan ges till dig som har ett funktionshinder som medför att du inte har möjlighet att förflytta dig så långt till fots. Om du inte själv kör bilen, utfärdas tillståndet endast om särskilda skäl finns.

Detta parkeringstillstånd gäller i hela landet.

Tillståndet gäller på:

  • Parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade.
  • På gator eller vägar i tre timmar där vägmärke anger att det är parkeringsförbud.
  • På skyltade parkeringsplatser. Här behöver du inte betala avgift.

Tillståndet gäller inte:

  • På privat mark eller garage om inte ägare medgivit det.
  • Där det är förbjudet att stanna.
  • På platser för visst ändamål, till exempel lastplats, taxiplats eller vändplats.

Mer information om giltighet och regler finns att läsa i blanketten "Parkeringstillstånd vid funktionsnedsättning" samt lämnas tillsammans med beviljat tillstånd.

Ansökan

Du kan lämna ifylld ansökan i stadshusets reception på Östra Madenvägen 4, Hallonbergen eller skicka in den per post.

Handläggningstiden av korrekt ifylld ansökan är upp till sex veckor.

Parkeringstillstånd för rörelsehindradlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 30 april 2019