Felparkering

Sundbybergs stad behöver som många andra kommuner ha övervakning av parkerade fordon.

Övervakningen av parkeringsreglerna på gatumark sköts av våra egna parkeringsvakter på dagtid, av ett parkeringsbolag under kvällar och helger samt av polisen. Parkeringsvakterna övervakar så att parkeringsregler och Sundbybergs lokala trafikföreskrifter följs. En parkeringsvakt jobbar för ökad framkomlighet och tillgänglighet i trafikmiljön.

Avgifter för felparkering

Om du parkerar fel kan du få en felparkeringsavgift. Så här mycket måste du betala beroende på förseelse:

  • Glömt att lösa parkeringsbiljett: 600 kronor
  • Parkering på parkeringsförbud och hindrar arbete på gatan: 900 kronor
  • Parkering för länge på samma plats: 900 kronor
  • Felaktig parkering på p-plats för funktionsnedsatt: 1 200 kronor
  • Parkering framför övergångsställe: 1 200 kronor
  • Parkering på busshållplats: 1 200 kronor
  • Parkering i terräng: 1 200 kronor

Om du lämnar bilen felparkerad kan du få ytterligare en anmärkning nästa dygn, dock tidigast sex timmar efter den första felparkeringsavgiften utfärdats. Du kan maximalt få fem parkeringsanmärkningar på samma plats.

Om du har ställt bilen så att den hindrar framkomligheten eller är en reell trafikfara kan den bärgas på din bekostnad. Kontakta alltid polisen först om du tror din bil har blivit bärgad. Läs mer om fordonsflytt här.

Hur bestrider jag min parkeringsanmärkning

Felparkeringsavgiften ska betalas inom åtta dagar från utfärdandet. Betala till Transportstyrelsen på bankgiro 5051-6905. Ärendenummer/OCR-nummer står på framsidan och måste anges vid betalningen. Om avgiften inte betalas efter en påminnelse kommer den att höjas. Om felparkeringsavgiften ändå inte betalas, överlämnas ärendet till Kronofogden för indrivning. Kronofogden tar ut en avgift för handläggning.

Alla frågor gällande betalning på parkeringsanmärkningen hänvisas till Transportstyrelsen Länk till annan webbplats..

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning kan du bestrida din anmärkning. Ett bestridande av parkeringsanmärkningen ska ha inkommit till polisen senast 6 månader från det att felparkeringsavgiften betalats.

Läs mer på polisens webbsida om att bestrida parkeringsanmärkningar Länk till annan webbplats..

Bestridandet kan sändas via e-post till:
registrator.stockholm@polisen.se

Via post:
Polismyndigheten
Rättsenhet Stockholm
Förvaltningsrätt 7
106 75 STOCKHOLM

Felanmälan

Felanmälan av parkerade bilar på allmän platsmark gör du lättast i stadens app eller via ett webbformulär.

Senast uppdaterad 15 december 2020