Fysisk miljö

På denna sida kommer vi berätta om aktiviteter som pågår eller planeras i Hallonbergslyftets delprojekt Fysisk miljö.

Bidra till en trygg och säker utemiljö i Sundbyberg

Skärmbild från app för felanmälan

Att öka tryggheten för alla som bor, verkar och vistas i Hallonbergen är ett viktigt mål för projektet Hallonbergslyftet. Stadens app för felanmälan är bara en av flera verktyg vi har för att tillsammans bidra till en trygg och säker utemiljö för alla.

Vi på Sundbybergs stad tar en trygg, säker och välkomnande utemiljö på allvar. Med Sundbybergs stad app kan du som medborgare påtala brister och fel i din närmiljö och följa ditt ärende hela vägen till åtgärd.

I appen kan du snabbt och enkelt rapportera in saker i vår gemensamma utemiljö som behöver åtgärdas. Du kan enkelt göra en felanmälan av till exempel hål i gatan, skymmande växtlighet, trasig gatubelysning, klotter eller nedskräpning.

Din anmälan skickas automatiskt till vårt ärendehanteringssystem och du kan välja att få återkoppling via e-post eller SMS. På så vis kan du följa ärendets gång.

Här kan du ladda ner appen:

Apple store Länk till annan webbplats.

Google Play Länk till annan webbplats.

Om du inte har en telefon med möjlighet till appar kan du felanmäla på denna sida:

Felanmälan

Senast uppdaterad 27 mars 2024