Bidrag till föreningar med sociala och stödjande aktiviteter

En förening kan söka verksamhetsbidrag om föreningen riktar sig till särskilda målgrupper, till exempel personer som befinner sig i olika typer av utsatthet.

Social- och arbetsmarknadsnämnden i Sundbybergs stad arbetar bland annat med människor som lever i utanförskap eller utsatthet, och personer som har olika typer av funktionsnedsättningar.

En förening som arbetar med att förbättra förutsättningarna för en eller flera av nämndens målgrupper, kan söka bidrag för denna verksamhet.

Vilka grupper berörs?

  • Personer med funktionsnedsättning
  • Barn och ungdomar som lever i social utsatthet
  • Personer med missbruk eller beroende
  • Personer som inte har någon bostad
  • Personer som lever i ett utanförskap, till exempel på grund av arbetslöshet eller bristande kunskaper i svenska
  • Personer som är utsatta för våld eller andra brott

Regler och riktlinjer

Föreningen ska också uppfylla de krav som staden och nämnden ställer på föreningar för att kunna beviljas bidrag.

I stadens regler för stöd till föreningslivet finns information om vilka krav som föreningen måste uppfylla för att kunna ansöka om bidrag.

Kultur- och fritidsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om riktlinjer för de bidragsformer som nämnden hanterar. Riktlinjerna innehåller mer detaljerad information om bland annat hur ansökan går till, ansökningsdatum och hur nämnden bedömer ansökningarna.

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Pdf, 121.9 kB, öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats.

Social- och arbetsmarknadsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar Pdf, 112.8 kB.

Ansökan

Föreningen söker alltid bidrag för nästa verksamhetsår. Sista dagen för ansökan är den 30 november. Ansökan görs digitalt i stadens system för bidragsansökningar. För att ansöka om bidrag loggar du in med Mobilt BankID på din förenings sidor.

För att använda systemet måste alla föreningar anmäla en föreningsadministratör som ska ansvara för systemet i deras förening.

System för bidragsansökningar Länk till annan webbplats.

Redovisning

Alla föreningar som får verksamhetsbidrag ska redovisa hur bidraget har använts. För att kunna få nya bidrag behöver föreningen redovisa hur de har använt sina tidigare bidrag. Om en förening inte skickar in någon redovisning av sina bidrag kan den bli återbetalningsskyldig. Redovisningen görs digitalt, i samma system som ansökan Länk till annan webbplats.

Redovisningen ska innehålla följande:

  • En beskrivning av den verksamhet som genomförts
  • Antal deltagare fördelat på kön (pojkar/män, flickor/kvinnor, annan könsidentitet
  • En ekonomisk redovisning för hur de beviljade medlen har använts

Kontakt

Om ni har några frågor om ansökan, eller om er förening vill ha hjälp och stöd med ansökan, kan ni höra av dig till oss.

E-post: socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se
Telefon: 08-706 80 00

Senast uppdaterad 6 december 2023