Drömpengen

Gör verklighet av just din idé! Ansök om Drömpengen, ett bidrag för dig som är 13–25 år och bor i Sundbyberg.

Drömpengen

Du kan söka Drömpengen för att till exempel arrangera en festival, konsert, modevisning, utställning, turnering, workshop och mycket, mycket mer.

Du kan ansöka när som helst under året och inom tre veckor får du svar på din ansökan. Det högsta beloppet du kan söka är 10 000 kronor. Obs! Under sommaren kan handläggningen ta lite längre tid.

Hur söker jag Drömpengen?

Kontakta någon av våra coacher som hjälper dig genom hela ditt projekt med allt från ansökan till redovisning. Du kan även fylla i ansökan och skicka in den utan hjälp av en coach. I så fall utser vi en sådan till dig som blir din kontaktperson under projektets gång.

Coacher hittar du här:

 • Fritidsgården Fritiden
 • Aggregat
 • Hallonbergens bibliotek
 • Biblioteket Signalfabriken

Villkor

Du som söker ska vara mellan 13–25 år. Bidraget kan sökas av enskild person eller av en grupp. Sökande ska vara folkbokförd i Sundbybergs kommun.

Det du söker pengar för ska:

 • Vara öppet för/rikta sig till en större publik än den arrangerande gruppen ungdomar. (Man kan till exempel inte söka enbart för produktion av en film om man inte också planerar att visa filmen för en större publik såsom skolklasser.)
 • Total drogfrihet ska upprätthållas under projektet/aktiviteten.
 • Projektet får inte genomföras på en plats där alkohol säljs.
 • Projektet/aktiviteten ska genomföras i Sundbybergs stad.

Ansökan godkänns inte för:

 • Projekt som är del av skolarbetet.
 • Projekt som genomförs på en plats där alkohol säljs (till exempel musikuppträdande på en fest där det finns alkoholförsäljning).
 • Inköp av inventarier.
 • Kommersiella, vinstdrivande projekt.
 • Projekt som arrangeras av befintlig idrottsförening, kulturförening eller politisk förening.
 • Lön för egen arbetsinsats.
 • Utrikesresor.

Redovisning av projektet

Du som har fått pengar via Drömpengen måste redovisa ditt projekt när det är genomfört. Du ska spara kvitton på de saker som du köper och du ska också fylla i och skicka in en redovisning efteråt. Din coach kan hjälpa dig med redovisningen.

Kontakt

Om ni har några frågor mejl till Kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 30 augusti 2023