Sundbybergs skolor - värdar för lärarkollegor från Europa

Runt åttio lärare från en rad olika EU-länder besökte Sundbybergs stads skolor under veckan. Lärarna utbyter erfarenheter, lär sig om det svenska skolsystemet och tar med sig erfarenheter hem.

De besökande lärarna fördelade sig på tre skolor i staden: Lilla Alby skola, Ursvikskolan och Grönkullaskolan.

– Barnen är mer delaktiga här, de verkar ha frihet under ansvar, säger Sara, lärare från Spanien. Det kommer jag att ta med mig hem till min skola.

Besöket är ett återkommande samarbete med Sundbybergs stads skolor genom programmet Erasmus plus där utbyten och samarbeten inom utbildning och skola är grunden.

– Vi får chansen att visa vår skola, vad vi gör. Men det är också en chans att lära av andra, säger Pelle Wikingsson, rektor på Ursvikskolan. Hur tänker man i andra länder kring undervisningen och hur tänker de när de ser vår undervisning?

Utbytet mellan Sundbybergs stads skolor och lärare från EU-länder har pågått sedan 2018 och besöken sker två gånger per år. Därtill kan enskilda skolor ha egna utbyten med en skola i ett annat EU-land.

Senast uppdaterad 14 mars 2024