Trygghet för unga

Sundbybergs stad arbetar förebyggande på flera olika sätt.

Drogförebyggande arbete Öppnas i nytt fönster. Sundbybergs stad arbetar aktivt med att förebygga konsumtion av alkohol och andra droger. Vi gör det tillsammans i vårt dagliga arbete.

Rissneambassadörerna är resultatet av en medborgardialog för att göra Rissne till en bättre och tryggare plats. Ambassadörerna arbetar med olika projekt för att stärka gemenskapen i Rissne.

Nattvandring

I Sundbyberg har vi nattvandringsgrupper i Rissne, Hallonbergen/Ör, Ursvik, centrala Sundbyberg och Lilla Alby. Ju fler vuxna som är ute och vandrar desto lugnare och tryggare. Sundbybergs stad samarbetar med polis och nattvandring.nu.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du eller någon du känner intresserad av att skapa en tryggare tillvaro för våra barn och unga i Sundbyberg? Kontakta nattvandrargrupperna.

Rissne: sundbyberg.rissne@nattvandring.nu
Hallonbergen/Ör:
hallonbergen@nattvandring.nu
Ursvik:
ursvik@nattvandring.nu
Centrala Sundbyberg:
Sbgcity@nattvandring.nu

Fältsekreterare

Fältsekreterarna i Sundbybergs stad arbetar uppsökande och förebyggande för dig mellan 12-19 år. Detta gör vi både dag- och kvällstid genom att röra oss i de miljöer där ungdomar rör sig i. Du når fältsekreterarna via faltsekreterare@sundbyberg.se.

MiniMaria

MiniMaria vänder sig till ungdomar i åldern 13-20 år som har ett missbruk eller som riskerar att hamna i missbruk eller kriminalitet.

Sociala insatsgruppen

Sociala insatsgruppen är en samverkansform mellan socialtjänsten, polisen, fältsekreterare och skolan för att förhindra att unga utvecklar en kriminell livsstil. Målgruppen är unga, 13-18 år, som återfallit i brott två gånger eller mer.

Föräldrastöd

Föräldrastöd – Alla föräldrar med barn mellan 0 och 18 år erbjuds föräldrastöd av olika slag. Syftet med stödet är att främja goda relationer mellan barn och föräldrar och förebygga psykisk ohälsa hos barnen.

Senast uppdaterad 22 augusti 2023