Drogförebyggande arbete

Sundbybergs stad arbetar aktivt med att förebygga konsumtion av alkohol och andra droger. Samhället vinner alltid på att satsa resurserna på barnen och på så sätt minska de medicinska och sociala skadeverkningarna av alkohol och andra droger senare i livet. Vi gör det tillsammans i vårt dagliga arbete.

I Sundbyberg stad baseras det drogförebyggande arbetet på att stärka skyddande faktorer och att reducera riskfaktorer bland barn och unga. En skyddsfaktor är sådant som ökar chanserna till en positiv utveckling och en riskfaktor är det i ett barns liv som ökar risken för negativ utveckling. Skyddsfaktorer kan eliminera riskfaktorer.

Med droger menas tobak, alkohol, narkotika, dopningspreparat, läkemedel som missbrukas och preparat som sniffas.

Tillsammans kan vi göra skillnad

I Sundbyberg anger den övergripande handlingsplanen för drogförebyggande arbete inriktningen för arbetet och säkerställer ett effektivt gemensamt drogförebyggande arbete i Sundbyberg med de som är upp till 20 år. Arbetet är långsiktigt och vilar på den senaste kunskapen och väl beprövad erfarenhet.

Stadens verksamheter valt att bland annat utveckla följande områden utifrån handlingsplanen:

  • Arbeta med Effekt på stadens skolor. Effekt, tidigare känt som ÖPP, är en metod som syftar till att minska ungdomars alkoholkonsumtion
  • Arbeta med social emotionell träning i stadens förskolor
  • Arbeta för Rökfria Skolgårdar
  • Tobaksförebyggande fritidsgårdar
  • Följa upp hälsosamtalen i skolan och användningen av samtalen
  • Erbjuda stödgrupper för barn med föräldrar som missbrukar
  • Fortsatt utveckling av föräldrastöd
  • Arbeta med utbildning och tillsyn av stadens butiker som säljer folköl och tobak
  • Cannabisförebyggande arbete
  • Stoppa langningen
Senast uppdaterad 4 december 2019