Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Sundbybergs stad har antagit riktlinjer Pdf, 555.2 kB. för vårt arbete mot våldsbejakande extremism. Riktlinjerna beskriver hur kommunen arbetar förebyggande kring denna fråga.

Staden har också tagit fram rutiner Pdf, 667.9 kB. som mer konkret beskriver vad man kan vara uppmärksam på och vart man kan vända sig för mer information och stöd.

Frågor och svar kring våldsbejakande extremism

Vad gör jag om jag blir orolig över att en person håller på att radikaliseras?

Gör en orosanmälan till mottagningen för socialtjänsten i Sundbybergs stad, tfn. 08-706 88 00.

Vad gör jag om jag tror att jag har sett rekryteringsmaterial, till exempel symboler, affischer, filmklipp m.m.?

Skriv ner tid, datum och platsen för materialet. Fotografera materialet eller ta hand om det. Lämna sedan informationen till den lokala samordnaren, kontakt via Göran Forsström.

Vad gör jag om jag tror att jag har uppmärksammat rekryteringsverksamhet?

Skriv ner namn, tid, plats, datum, vilka personer som närvarar samt vad de pratar om. Lämna sedan informationen till den lokala samordnaren kontakt via Göran Forsström.

Om det gäller personuppgifter ska information alltid lämnas via telefon eller brev, men inte via e-post av sekretesskäl.

Vad händer sen?

Om du ringer socialtjänstens mottagning gör de bedömningen huruvida oron ger anledning till utredning, polisanmälan eller ingen åtgärd. Mottagningen informerar alltid den lokala samordnaren om att en orosanmälan har inkommit (i avpersonifierad form), oavsett bedömning.

Om du lämnar information till den lokala samordnaren används informationen till att uppdatera den övergripande lägesbilden. Lägesbilden är grunden för planering, aktiviteter, och uppföljning.

Mer information

Nationell stödtelefon om våldsbejakande extremism

Telefonnummer: 020 - 100 200. Vardagar kl. 09:00 – 15:00

För mer information om stödtelefonen besök Röda korsets Länk till annan webbplats.
hemsida.
Länk till annan webbplats.

Fryshuset stöttar de som vill lämna våldsbejakande miljöer

Fryshuset har två verksamheter som stöttar individer som
vill komma bort från våldsbejakande miljöer. Exit Länk till annan webbplats. är inriktat på den svenska vit maktmiljön, och Passus Länk till annan webbplats. vänder sig till personer som vill lämna organiserade kriminella gäng. Utöver dessa arbetar de med en pilotberedskap kring personer som vill bryta med våldsbejakande islamistisk extremism.
E-mail: info@fryshuset.se

Telefonnummer till växel: 08 - 691 76 00. Vardagar kl. 09:00 – 20:00.

Senast uppdaterad 2 maj 2022