Ut på lådcykel för att träffa unga i staden

Ett team från enheten Arbetsmarknad och integration ger sig ut på lådcykel under ett par veckor i april. Målet är att nå unga vuxna 20–24 år som varken arbetar eller studerar. Men också för att sprida information om de möjligheter till hjälp som finns för att komma in i yrkesliv eller studier.

Mellan 16 och 26 april kommer ett team från enheten Arbetsmarknad och integration att bege sig runt i Hallonbergen, Rissne och de centrala delarna av staden med en lådcykel enligt ett angivet schema.

Snapschat-konto för Sundbybergs stad ungisumpan Avatar mot gul bakgrund

Teamet kommer att informera, dela ut broschyrer, hålla spontana samtal och erbjuda drop-in möten. Lådcykeln kommer att stanna vid parker, caféer, torg och andra platser där målgruppen vanligtvis vistas för att nå ut till så många som möjligt.

Här kan du träffa teamet

16 april

  • Drop-in 13:30 – 14:30 Rissne torg
  • Drop-in 15:00 – 16:00 Hallonbergen C

18 april

  • Drop-in 13:30 – 14:30 Rissne torg
  • Drop-in 15:00 – 16:00 Hallonbergen C

19 april

  • Uppsök 13:00 – 15:30 Centrala Sundbyberg

23 april

  • Drop-in 13:30 – 14:30 Rissne Torg
  • Drop-in 15:00 – 16:00 Hallonbergen C

24 april

  • Uppsök 13:00 – 16:00 Centrala Sundbyberg

26 april

  • Drop-in 14:30 – 15:30 Hallonbergen C

För mer information och kontakt med Enheten Arbetsmarknad och integration kan du följa Snapchat-kontot "ungisumpan" eller kontakta dem via e-post på ung@sundbyberg.se.

Senast uppdaterad 19 april 2024