För dig som bor i familjehem eller institution

Du som bor i ett familjehem, HVB-hem (hem för vård eller boende) eller särskilt ungdomshem ska ha det bra där du bor och har rätt att prata om hur du har det.

Barnkonventionen gäller för dig

Samhället har ett särskilt ansvar för dig som inte kan bo med dina föräldrar utan måste bo i ett annat hem (familjehem, HVB-hem eller särskilt ungdomshem). FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen, gäller även för dig. Du ska ha det bra där du bor, bli väl omhändertagen och få medverka i planeringen för dig.

Regelbundna träffar med socialsekreterare och familjehemssekreterare

Du har rätt att träffa din socialsekreterare eller familjehemssekreterare regelbundet och prata utan att andra är med när ni träffas. Ibland kan det vara svårt att berätta om saker som inte är bra där du bor, om personal eller familjehemsföräldrarna är med när du träffar socialsekreteraren eller familjehemssekreteraren. Det är därför viktigt att du får träffa dem ensam - det har du rätt till.

Berätta om missförhållanden

Om du känner att något fungerar dåligt i ditt familjehem, HVB-hem eller särskilda ungdomshem, kan du berätta det för din socialsekreterare eller familjehemssekreterare. Om du känner att de inte lyssnar på dig kan du även vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att berätta om missförhållanden där du bor. IVO är den myndighet som ska se till att kommunernas socialtjänst gör det som den ska göra och IVO kan kontakta socialtjänsten för att anmärka på saker som inte fungerar.

Andra att ha kontakt med

Det finns flera föreningar som arbetar för att förbättra för barn och unga som har varit med om svåra saker. Dessa kan du även kontakta, till exempel

  • BRIS - Barns rätt i samhället
  • Jourhavande kompis
  • Maskrosbarn
  • Brottsofferjouren
Senast uppdaterad 24 november 2022