Ungdomstjänst - stöd till unga lagöverträdare

Ungdomstjänst är ett straff som du som är mellan 15–21 år kan dömas till av domstolen om du begått ett brott. Ungdomstjänsten ersätter inlåsning och höga bötesstraff. Den ska också vara en konsekvent och meningsfull påföljd som syftar till att få stödja dig till ett liv utan kriminalitet.

Ungdomstjänsten är oavlönad och sker utanför skoltid eller eventuellt vanligt arbete. Omfattningen är mellan 20–150 timmar. Den som döms till ungdomstjänst får inte ha några problem som hindrar dem att sköta ett arbete, som till exempel missbruk.

Ge stöd till unga lagöverträdare

Är du intresserad av att hjälpa ungdomar genom att ta emot någon som dömts till ungdomstjänst på din arbetsplats? Vi ger stöd under den period som ungdomstjänsten pågår och har regelbunden kontakt. Vi kommer också ut till arbetsplatsen för att se hur det går.

Som handledare får du ingen ersättning, men vi ger dig en introduktion och möjlighet att träffa andra handledare för att utbyta erfarenheter under trevliga former.

Skulle det uppstå några problem under tiden för ungdomstjänsten sätter vi snabbt in åtgärder för att i första hand se till att ungdomstjänsten fullföljs som planerat. Skulle det inte fungera avbryts arbetet och vi rapporterar detta till socialtjänsten. Ni kan också när som helst avbryta samarbetet med oss.

Kontakta ungdomsvägledare om du vill veta mer om ungdomstjänst.

Senast uppdaterad 4 januari 2018