Fältsekreterarna

Vi som är fältsekreterare i Sundbybergs stad arbetar uppsökande och förebyggande för dig mellan 12–19 år. Detta gör vi både dag- och kvällstid genom att röra oss i de miljöer där ungdomar rör sig i.

Genom att lyssna och skapa goda relationer vill vi öka ungdomars välmående och känsla av trygghet. Kontakten med oss bygger på frivillighet, förtroende och respekt för alla ungdomars integritet. För att på bästa sätt hjälpa ungdomar och tidigt kunna stötta de som behöver det samarbetar vi med föräldrar, skola, polis och socialtjänst. Vi har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet, om du känner dig osäker på vad detta betyder får du gärna fråga oss. 

Regnbåge

Vi är hbtq-certifierade, vilket innebär att vi arbetar för att erbjuda alla ett respektfullt bemötande.

Vårt kontor finns på Ekensbergsvägen 134, plan 11. Kom gärna förbi och prata om stort och smått.

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor kring vår verksamhet.

Du kan även följa vårt arbete på Instagram och Snapchat:

Senast uppdaterad 29 november 2023