Ansökningstider för tilldelning av tider i våra anläggningar

Här hittar du tider för ansökningar, redovisning och planering av säsonger i ishallen, simhallen, idrottshallar, på fotbollsplaner, friidrottsanläggningar, basebollplan och Allaktivitetshuset.

Fördelningsprinciper:

 • För åldersgruppen 7–12 år tilldelas maximalt två träningstillfällen i veckan. För denna åldersgrupp är idrottsanläggningarna gratis att använda.
 • För åldersgruppen 13–20 år tilldelas maximalt tre träningstillfällen i veckan. Principen är att alla ska erbjudas två träningstillfällen i veckan innan vi fördelar ut ett tredje träningstillfälle. För denna åldersgrupp är idrottsanläggningarna gratis att använda.
 • Föreningarna tilldelas blocktider och fördelar tiderna internt. Denna fördelning ska återrapporteras till staden.

Ishallen

I ishallen är det säsong vecka 36–13 och eftersäsong vecka 14–17.
Matchspel ishockey sker vecka 40–49 och vecka 1–10 (med reservation för ändring).

 • Senast 15 maj ska ansökningar om träningstider per grupp samt antal anmälda lag för seriespel för kommande säsong lämnas in.
 • Senast 15 juni tilldelas föreningarna tider för kommande säsong. 
 • Senast 15 augusti ska föreningarna redovisa den interna fördelningen av sina tider.  
 • Vecka 35 håller vi brukarmöte med isföreningarna. 

Fotbollsplaner

På fotbollsplanerna är det vintersäsong vecka 5–13. Vecka 14–43 är det huvudsäsong och vecka 44–4 är det eftersäsong.

 • Första veckan i december håller vi brukarmöte inför kommande säsong. Vintersäsongen planeras. 
 • Senast 15 februari ska ansökningar om tider för kommande säsong inlämnas in.  
 • Senast 15 mars tilldelas föreningarna tider för kommande säsong. Därefter redovisar föreningarna sina träningsgrupper till staden. 

Baseboll och Friidrott

Huvudsäsong är maj-september.

 • Senast 15 februari ska ansökningar om tider för kommande säsong lämnas in.  
 • Senast 15 mars tilldelas föreningarna tider för kommande säsong. 
 • Senast 15 april redovisar föreningarna sina träningsgrupper. 

Idrottshallar inomhussäsong

 • Senast 15 april ska ansökningar om tider för kommande säsong lämnas in. 
 • Senast 15 juni tilldelas abonnenter/föreningar tider för kommande säsong, 
 • Senast 15 augusti redovisar föreningarna sina träningsgrupper. 
 • Vecka 36 startar inomhustiderna för inomhusidrotterna. 
 • Senast 15 september får uteidrotterna besked om tilldelning av inomhustider. 
 • Vecka 45 start för uteidrotterna i inomhushallarna. 

Observera att löparbanorna i Hallonbergen har avvikande öppettider.

Simhallen

Tider fördelas årsvis.

 • Vecka 36 sammanställs föreningarnas antal aktiva medlemmar 7–20 år.
 • Vecka 41 tilldelas föreningarna träningstider enligt fördelningsprincipen ovan.
 • Vecka 48 redovisar föreningarna sina träningsgrupper. 
 • Vecka 2 startar bassängtiderna. 

Löpande dialog sker mellan föreningarna och staden under hela året kring eventuella förändringar.

Allaktivitetshuset

Fördelning av tider för våren sker i slutet av oktober och fördelningen av tider till hösten sker i slutet på mars. Om du redan är kund med fasta tider kommer du få ett utskick med ansökningshandlingar inför nästa termins ansökan.

Senast uppdaterad 16 januari 2024