Bilda och driva förening

Det är enkelt att bilda en förening, men det finns en del saker som du bör tänka på. Här finns tips på hur du gör för att starta och driva en förening.

Vad är en förening?

En förening grundar sig på ideellt och frivilligt arbete från medlemmarna. Föreningen ska ha en styrelse och stadgar, vara idéburen och bedriva icke vinstdrivande verksamhet. Varje medlems röst ska vara lika mycket värd och alla ska ha lika stor möjlighet att delta i föreningens aktiviteter.

Hur startar man en förening?

För att bilda en förening krävs att ni har ett nybildningsmöte för föreningen. På mötet antar ni föreningens stadgar och väljer en styrelse till föreningen.

Stadgar

Varje förening måste ha skrivna riktlinjer för sitt arbete, vilka kallas för stadgar. Stadgarna är grunden i en ideell förening där föreningens ändamål, regler, syfte med mera beskrivs.

Läs mer om att starta och driva en förening Länk till annan webbplats.

Styrelsen

Styrelsen, som är föreningens ledning, väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens verksamhet inför medlemmarna. Den har också det juridiska ansvaret för föreningen i förhållande till samhället.

Organisationsnummer

Som förening kan det vara bra att ha ett organisationsnummer. Det är även en förutsättning för att ni ska kunna söka bidrag och annat stöd från staden. Ni ansöker organisationsnumret av Skatteverket.

Få organisationsnummer från SkatteverketLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Bidrag och stöd till föreningar

Som förening i Sundbybergs stad har ni möjlighet att få stöd i er verksamhet, hyra lokaler och ansöka om ekonomiskt bidrag.

Läs mer om stöd och bidrag till föreningar.

Senast uppdaterad 13 september 2022