Bilda och driva förening

Det är enkelt att bilda en förening, men det finns en del saker som du bör tänka på. Här finns tips på hur du gör för att starta och driva en förening.

Vad är en förening?

En förening grundar sig på ideellt och frivilligt arbete från medlemmarna. Föreningen ska ha en styrelse och stadgar, vara idéburen och bedriva icke vinstdrivande verksamhet. Varje medlems röst ska vara lika mycket värd och alla ska ha lika stor möjlighet att delta i föreningens aktiviteter.

En förening har möjlighet att söka bidrag och hyra lokal till reducerad kostnad av Sunbydbergs stad.

Hur startar man en förening?

För att bilda en förening krävs att ni har ett nybildningsmöte för föreningen. På mötet antar ni föreningens stadgar och väljer en styrelse till föreningen.

Det är enkelt att bilda en förening, men det finns en del saker som du bör tänka på. Starta en ideell förening | Skatteverket Länk till annan webbplats.
Klicka här för tips på hur du gör för att starta och driva en förening. Länk till annan webbplats.

Stadgar

Varje förening måste ha skrivna riktlinjer för sitt arbete, vilka kallas för stadgar. Stadgarna är grunden i en ideell förening där föreningens ändamål, regler, syfte med mera beskrivs.

Styrelsen

Styrelsen, som är föreningens ledning, väljs av medlemmarna på årsmötet och ansvarar gemensamt för föreningens verksamhet inför medlemmarna. Styrelsen ska vara minst tre personer, en ordförande, en sekreterare och en kassör. Den har också det juridiska ansvaret för föreningen i förhållande till samhället. 

Valberedningen är de som tar fram förslag på ledamöter till styrelsen och revisorer.

Organisationsnummer

Som förening kan det vara bra att ha ett organisationsnummer. Det är även en förutsättning för att ni ska kunna söka bidrag och annat stöd från staden. Ni ansöker organisationsnumret av Skatteverket. Idrottsföreningar får ett organisationsnummer om de registreras hos Riksidrottsförbundet. 

Registrera föreningen hos Riksidrottsförbundet Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.


Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Om ni skaffar ett organisationsnummer har föreningen rätt att:

  • Äga pengar och fastigheter
  • Öppna plus- eller bankgiro
  • Sluta avtal
  • Anställa personal

Bidrag och stöd till föreningar

Som förening i Sundbybergs stad har ni möjlighet att få stöd i er verksamhet, hyra lokaler och ansöka om ekonomiskt bidrag.

Läs mer om stöd och bidrag till föreningar här. Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 16 augusti 2023