Bygglovsbefriade åtgärder

För en- och tvåbostadshus finns det särskilda bestämmelser som innebär att du varken behöver söka bygglov eller anmäla ändringarna till kommunen.

Den 1 juli 2017 infördes förändringar i plan- och bygglagen samt i plan- och byggförordningen när det gäller bygglovsplikt. Det innebär att du inte behöver ansöka om bygglov för vissa åtgärder, men du kan däremot behöva göra en anmälan och invänta beslut om startbesked. De tidigare lovbefriade åtgärderna såsom friggebod är oförändrade.

På dessa sidor kan du läsa om vad som gäller för bygglovsbefriade åtgärder. Informationen finns också samlad i en pdf-fil under Relaterat innehåll. Har du några frågor kan du kontakta bygglovsenheten under deras telefontider.

Senast uppdaterad 9 april 2018