Beställa kartor, ritningar och andra handlingar

I Sundbybergs stadshus finns ett stort arkiv med bygglovsritningar. Ritningarna kan användas som grund när du ska göra nya ritningar vid till exempel en tillbyggnad.

Exempel på ritningar som kan finnas:

  • Planritningar (som visar planlösningen i en byggnad).
  • Fasadritningar (som visar hur byggnaden ser ut utifrån).
  • Tomtkartor (som visar var byggnaden är placerad på tomten).
  • Till vissa fastigheter finns även tekniska ritningar över exempelvis konstruktion eller VVS.

Beställ ritningar via btn@sundbyberg.se. Uppge fastighetsbeteckning eller gatuadress. Ritningar som finns digitalt skickas till dig via e-post och kostnad tas ut enligt gällande prislista. Servicecenter hjälper även till om du vill begära ut handlingar i befintliga ärenden.

Beställning av kartunderlag

Information kring nybyggnadskartor och hur du beställer dem finns under Kartor och mättjänster.

Du kan skicka e-post till geodata@sundbyberg.se för att ta reda på vilken typ av karta som behövs i ditt ärende.

Senast uppdaterad 11 juni 2024