Bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd – ansökan