Resor i gymnasiet

Gymnasieelever som har längre resväg än sex kilometer mellan sin folkbokföringsadress och skola har enligt skollagen rätt till reseersättning.

Elever som bor i Sundbyberg och går i gymnasieskola i Stockholms län får SL:s terminskort, dagkort. Terminskortet får eleven av sin gymnasieskola. I de flesta fall delas det ut på elevens första dag varje termin.

Transport för elever med bestående funktionsnedsättning

Elever som inte kan ta sig till sin gymnasieskola med kommunala medel på grund av en svår och bestående funktionsnedsättning kan ansöka om färdtjänst. Du hittar mer information om färdtjänst här. Du kan även kontakta kommunens färdtjänsthandläggare via växeln 08-706 80 00.

Resor för elever i gymnasiesärskolan

Elever i gymnasiesärskolan har möjlighet att ansöka om skolskjuts och bedömning görs i varje enskilt fall. Du ansöker om skolskjuts genom vår skolskjutsportal.

Ansökan om skolskjuts inför läsåret 2023–2024

Har du ett beslut om skolskjuts så behöver det förnyas inför varje nytt läsår. Under perioden den 19 april – 20 maj 2023 bör din ansökan om skolskjuts inkomma till Sundbybergs stad för att vi ska hinna administrera alla ansökningar inför skolstarten i augusti 2023. Välkommen med din ansökan.

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts.

För fullständig information, se skollagen (2010:800), kommunens riktlinjer för skolskjuts och övrig information om skolskjuts på sundbyberg.se

 • Vid nytt läsår ska ansökan lämnas senast den 20 maj.
 • Skolskjuts kan beviljas för elever som går i grundskolan, anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) eller anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola).
 • Elever i gymnasieskolan kan ansöka om färdtjänst, kontakta färdtjänsthandläggare i Sundbybergs stad.
 • Eleven måste vara folkbokförd i Sundbybergs stad.
 • Skolskjuts anordnas endast mellan elevens hem och skola vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
 • Kommunen utreder vilken typ av skolskjuts som blir beviljad.
 • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare i annan kommun.
 • Fyll i ansökan noga, annars tar handläggningen längre tid.
 • Beslut om skolskjuts skickas normalt med e-post till de e-postadresser som uppges i ansökan.
 • Ny bedömning om rätt till skolskjuts görs inför varje nytt läsår.
 • Personer med skyddad identitet bör inte använda e-tjänsten. Kontakta istället kommunens skolskjutshandläggare.

Du ansöker om skolskjuts genom vår skolskjutslänk. Just nu kan det ta längre tid vid handläggning så ansök i god tid.

Cabonline skolskjuts

Alla skolskjutsresor bokas genom Cabonlines egen App eller Cabonlines webbsida.

SL kort - ersätts bara om du har registrerat det

Registrera ditt kortnummer på sl.se för att få förlustgaranti. Det innebär att du kan få ett nytt kort med samma innehåll om du förlorar det. Gör det redan när du får kortet för att vara säker om olyckan skulle vara framme.

Så gör du

 • Kortnumret hittar du på baksidan av kortet och du registrerar det via Mitt SL, de personliga sidorna på sl.se.
 • Du måste vara minst 16 år för att skapa ett Mitt SL-konto. Är du yngre, be en förälder eller annan vuxen om hjälp.
 • Om du redan har ett Mitt SL-konto behöver du bara registrera det nya kortnumret.

Mer information kommer inom kort på sl.se. Du kan alltid kontakta SL Kundtjänst på 08 600 10 00 eller via sl.se om du har frågor.

Senast uppdaterad 12 april 2023