Resor i gymnasiet

Gymnasieelever som har längre resväg än sex kilometer mellan sin folkbokföringsadress och skolan har rätt till ersättning för elevresor.

Elever som bor i Sundbyberg och går i gymnasieskola i region Stockholm har rätt till SL:s terminskort om resvägen är längre än sex kilometer.

Terminskortet delas ut på den gymnasieskola där eleven är antagen. Det sker i början på varje termin.

Ersättning för elevresor för dig som studerar utanför region Stockholm

Elever som studerar på en gymnasieskola utanför region Stockholm och pendlar dagligen kan ansöka om ersättning för elevresor om resvägen är minst sex kilometer. Ersättningen kan sökas av elever som är folkbokförda i Sundbyberg och går i en gymnasieskola utanför region Stockholm.

Eleven köper biljetten själv och ersättningen sätts sedan in på det konto som angivits i ”ansökan om ersättning elevresor i gymnasiet.”

Ersättning för elevresor och inackorderingstillägg utgår inte samtidigt.

Ansökan

Ansökan om ersättning för elevresor tillsammans med kvitto på terminskort/biljetter skickas till gymnasiesamordnare i Sundbybergs stad. Ansökan ska göras efter att terminen har börjat. Beslut om ersättningen gäller för en termin i taget.

Ansökan om ersättning elevresor i gymnasiet Pdf, 82.3 kB.

Transport för elever med bestående funktionsnedsättning

Elever som inte kan ta sig till sin gymnasieskola med kommunala medel på grund av en svår och bestående funktionsnedsättning kan ansöka om färdtjänst. Du hittar mer information om färdtjänst här. Du kan även kontakta kommunens färdtjänsthandläggare via växeln 08-706 80 00.

Resor för elever i anpassad gymnasieskola

Elever i anpassad gymnasieskola har möjlighet att ansöka om skolskjuts och bedömning görs i varje enskilt fall. Du ansöker om skolskjuts genom vår skolskjutsportal.

Ansökan om skolskjuts inför läsåret 2024–2025

Har du ett beslut om skolskjuts så behöver det förnyas inför varje nytt läsår. Under perioden den 1 april – 20 maj 2024 bör din ansökan om skolskjuts inkomma till Sundbybergs stad för att vi ska hinna administrera alla ansökningar inför skolstarten i augusti 2024. Välkommen med din ansökan.

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts.

För fullständig information, se skollagen (2010:800), kommunens riktlinjer för skolskjuts och övrig information om skolskjuts på sundbyberg.se

 • Vid nytt läsår ska ansökan lämnas senast den 20 maj.
 • Skolskjuts kan beviljas för elever som går i grundskolan, anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) eller anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola).
 • Elever i gymnasieskolan kan ansöka om färdtjänst, kontakta färdtjänsthandläggare i Sundbybergs stad.
 • Eleven måste vara folkbokförd i Sundbybergs stad.
 • Skolskjuts anordnas endast mellan elevens hem och skola vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
 • Kommunen utreder vilken typ av skolskjuts som blir beviljad.
 • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare i annan kommun.
 • Fyll i ansökan noga, annars tar handläggningen längre tid.
 • Beslut om skolskjuts skickas normalt med e-post till de e-postadresser som uppges i ansökan.
 • Ny bedömning om rätt till skolskjuts görs inför varje nytt läsår.
 • Personer med skyddad identitet bör inte använda e-tjänsten. Kontakta istället kommunens skolskjutshandläggare.

Du ansöker om skolskjuts genom vår skolskjutslänk. Just nu kan det ta längre tid vid handläggning så ansök i god tid.

Cabonline skolskjuts

Alla skolskjutsresor bokas genom Cabonlines egen App eller Cabonlines webbsida.

Kontakt:

E-post: planering.regionsthlm@cabonline.com
Telefon: 08-632 90 50

SL kort - ersätts bara om du har registrerat det

Registrera ditt kortnummer på sl.se för att få förlustgaranti. Det innebär att du kan få ett nytt kort med samma innehåll om du förlorar det. Gör det redan när du får kortet för att vara säker om olyckan skulle vara framme.

Så gör du

 • Kortnumret hittar du på baksidan av kortet och du registrerar det via Mitt SL, de personliga sidorna på sl.se.
 • Du måste vara minst 16 år för att skapa ett Mitt SL-konto. Är du yngre, be en förälder eller annan vuxen om hjälp.
 • Om du redan har ett Mitt SL-konto behöver du bara registrera det nya kortnumret.

Mer information finns på sl.se. Du kan alltid kontakta SL Kundtjänst på 08 600 10 00 eller via sl.se om du har frågor.

Senast uppdaterad 26 januari 2024