Gymnasieskolor

Sundbyberg har en kommunal och tre fristående gymnasieskolor.

Klicka på ikonerna i kartan för mer information om gymnasieskolorna. Med plus- och minusknapparna kan du förstora och förminska kartan.

S:t Martins gymnasium

S:t Martins gymnasium är ett kommunalt gymnasium med yrkesprogram och introduktionsprogram.

Yrkesprogram

Våra yrkesprogram leder till en yrkesexamen och möjlighet att uppnå högskolebehörighet under gymnasietiden. Ett nära samarbete med de olika branscherna och 15 veckors praktik under din gymnasietid ger stor chans till jobb efter gymnasiet.

Introduktionsprogram

Gymnasiet vänder sig till elever som saknar behörighet till de nationella programmen i gymnasieskolan. Syftet är att förbereda eleverna till annan gymnasieutbildning eller arbete.

NTI Gymnasiet Sundbyberg

NTI Gymnasiet Sundbyberg är en fristående gymnasieskola i Sundbybergs stad. Skolan grundades 1998 och var den första fristående gymnasieskolan med IT-inriktning. NTI Gymnasiet erbjuder idag tre program; El- och energiprogrammet med inriktning Dator och kommunikationsteknik, Teknikprogrammet med inriktningarna Design och produktutveckling eller Information och medieteknik samt Estetprogrammet med inriktning Estetik och media.

​Grillska gymnasiet

Grillska Gymnasiet (tidigare JB Gymnasiet) är sedan augusti 2013 en del av Stiftelsen Stadsmissionens skola, en idéburen skola utan vinstsyfte som utbildar unga och vuxna i hela Mälardalen. De sex gymnasieskolorna är belägna i Västerås, Uppsala, Eskilstuna, Örebro, Stockholm och Sundbyberg.

Viktor Rydberg Gymnasium Sundbyberg

Viktor Rydberg Gymnasium Sundbyberg är en fristående skola inom Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor. Stiftelsen grundades 1994 och drivs utan vinstsyfte.
På VRG Sundbyberg erbjuds ekonomiska, estetiska och naturvetenskapliga programmet, vilka alla är högskoleförberedande.

Senast uppdaterad 15 december 2021