Mobbing, trygghet och säkerhet

Barn och ungdomar i Sundbyberg ska känna sig trygga i skolan och på fritiden.

Sundbybergs stad arbetar kontinuerligt med att säkerställa tryggheten för barn och unga. Alla kommunala skolor i Sundbyberg arbetar mot mobbning och kränkande behandling. Många samarbetar med Friends, en välkänd organisation som arbetar mot mobbning.

På varje skola finns riktlinjer för hur man arbetar för att förhindra mobbing och kränkande behandling. Vänd dig till ditt barns skola om du vill ta del av riktlinjerna.

Senast uppdaterad 2 juli 2018