Kommunernas aktivitetsansvar 16-19 år

Vill du börja plugga igen men vet inte vilken utbildning du ska välja?

Vill du få stöd i att söka jobb? Funderar du på att hoppa av din gymnasieutbildning? Känner du någon Sundbybergsungdom som behöver hitta sin väg tillbaka till skolan eller komma ut på arbetsmarknaden? Kontakta i så fall oss som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret!

Du som varken studerar eller arbetar, är mellan 16-19 år och har gått ut grundskolan, men saknar gymnasieexamen, omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Det betyder att kommunen enligt lag har ansvar för att ha kontakt med dig och du har möjlighet att ta del av stöd och aktiviteter som gör att du kommer vidare i livet (Skollagen 29 kap. 9§). Tillhör du den här målgruppen kommer vi att försöka nå dig. Du är förstås även välkommen att kontakta oss.

Genom oss kan du få ta del av aktiviteter från kommunens arbetsmarknadsenhet. Vi kan erbjuda dig information, fördjupad vägledning och kompetenshöjande insatser såsom studie- och yrkesvägledning och praktik. Tillsammans hittar vi den lösning som passar bäst för dig just nu.

För dig mellan 20-24 år

Vi kan erbjuda dig vägledning kring bland annat studier, praktik och arbete. Du kan bland annat få hjälp med att skriva CV och personligt brev, intervjuträning och studie- och yrkesvägledning. Välkommen att kontakta oss på ung@sundbyberg.se.

Saknar du fullständig gymnasieutbildning? Du kan plugga mot en gymnasieexamen på Komvux. För mer information kan du kontakta vuxenutbildningen på studievagledningen@sundbyberg.se.

Senast uppdaterad 26 januari 2023