Utförare - bidrag och övrig information

Här hittar ni information om förlängd undervisning och om tilläggsbelopp

Förlängda studier i gymnasieskolan

En elev som inte har klarat fullständiga betyg på ett nationellt program kan få förlängda studier för att bli klar med sin utbildning. Det är elevens skola som gör ansökan i samråd med eleven.

Ansökan om ersättning för förlängda studier ska vara elevens hemkommun tillhanda senast den 15 juni inför nästkommande läsår.

Se riktlinjer för ersättning vid förlängda studier i gymnasiet. Pdf, 199.2 kB.

Blankett/ansökan finns här Länk till annan webbplats.

Tilläggsbelopp

Fristående och kommunala verksamheter kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd, så kallat tilläggsbelopp.

Läs mer om tilläggsbelopp

Senast uppdaterad 20 maj 2021