Gymnasieval

Gymnasieantagningen STORSTHLM sköter antagningen för alla som bor i Sundbyberg och i hela länet.

Antagning till gymnasieskolan

Du ansöker till gymnasiet via Gymnasieantagningen STORSTHLM . Adressen är gymnasieantagningen.storsthlm.se/ Länk till annan webbplats.

Tänk på att rangordna dina val

I din ansökan måste du rangordna utbildningarna du söker. Den utbildning du helst vill gå väljer du som första val, den utbildning du kan tänka dig i andra hand väljer du som andra val, och så vidare. Blir du antagen till ett högre rangordnat alternativ i din ansökan så stryks du från alternativen med lägre rangordning i din ansökan.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare på grundskolan för mera information om gymnasieantagningen.

Senast uppdaterad 18 januari 2022