Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärare i förskola, grund- och gymnasieskola

Du som studerar till lärare kan göra din VFU i någon av våra skolor i Sundbybergs stad.

I Sundbyberg finns flera förskolor, grundskolor och gymnasier i både kommunal och fristående regi. Du som lärarstuderande kan få en plats för din VFU i någon av dessa. Varje termin tar vi emot cirka 30 nya lärarstudenter. De allra flesta kommer från Södertörns högskola och vi är en del av deras CPU – Centrum för professionell utveckling. Men vi har också flera studenter från andra högskolor.

Till dig som ska göra din VFU i Sundbybergs stad

Vi hoppas att du som ska göra din VFU hos oss kommer att trivas på den förskola eller skola där du blir placerad. Här följer några tips för en intressant och lärorik VFU:

  • Informera din handledare om de studieuppgifter du har under aktuell kurs.
  • Informera din handledare i god tid om dina VFU-perioder.
  • Planera ditt schema så att det finns tid för handledning tillsammans med din handledare.
  • Utnyttja alla möjligheter att delta i olika arbetsuppgifter. Som lärarstuderande blir du medlem i ett arbetslag, och är en möjlig blivande medarbetare.

Kontaktpersoner

På varje förskola/skola finns en kontaktperson för VFU-frågor. I de flesta fall är det rektor eller biträdande rektor. Kontaktpersonen har kontakt med den centrala VFU-samordnaren i kommunen, som arbetar med placering av studenter.

Examensarbete

Om du som lärarstuderande har skrivit ett examensarbete eller ett självständigt arbete som du vill få publicerat, kan du kontakta VFU-samordnaren i staden.

Välkommen att höra av dig till VFU-samordnaren om du har frågor!

Senast uppdaterad 10 januari 2024