Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärare och förskollärare

Sundbyberg växer så det knakar, och det gäller även våra förskolor och skolor. Varje år tar vi emot ett 80-tal lärarstuderande.

I Sundbyberg finns cirka 3000 barn i förskola och cirka 4000 i grundskola. Vi har både kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasier, och du som lärarstuderande kan få en plats i någon av dessa. Varje termin tar vi emot cirka 20 nya lärarstuderande. De allra flesta kommer från Stockholms universitet men vi har också en del studenter från andra högskolor.

Vi hoppas att du som ska göra din VFU hos oss kommer att trivas på den förskola eller skola där du blir placerad. Här följer några tips för en intressant och lärorik VFU:

  • Informera din handledare om de studieuppgifter du har under aktuell kurs.
  • Informera din handledare i god tid om dina VFU-perioder.
  • Planera ditt schema så att det finns tid för handledning tillsammans med din handledare.
  • Utnyttja alla möjligheter att delta i olika arbetsuppgifter. Som lärarstuderande blir du medlem i ett arbetslag, och är en möjlig blivande medarbetare.

Kontaktpersoner

På varje förskola/skola finns en kontaktperson för VFU-frågor. I de flesta fall är det förskolechef, rektor eller en handledare. Kontaktpersonen har kontakt med VFU-samordnaren i kommunen, som arbetar med placering av studenter.

Examensarbete

Om du som lärarstuderande har skrivit ett examensarbete eller ett självständigt arbete som du vill få publicerat, kan du kontakta VFU-samordnaren i staden.

Välkommen att höra av dig till VFU-samordnaren om du har frågor!

Senast uppdaterad 15 augusti 2022