Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering

Kommunstyrelsen fattade beslut den 27 november 2023 om att ställa ut ett förslag till nya föreskrifterna om avfallshantering till granskning.

I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Det är föreskrifterna om avfallshantering som tillsammans med kommunens avfallsplan utgör kommunens renhållningsordning. Föreskrifterna för avfallshantering är ett lagstadgat dokument som styr hur hushållsavfall ska hanteras i kommunen.

Kommunstyrelsen är avfallsansvarig nämnd i Sundbybergs stad. Kommunstyrelsen fattade beslut den 27 november 2023 om att ställa ut ett förslag till nya föreskrifterna om avfallshantering till granskning.

Förslaget som du hittar till höger i menyn innehåller bland annat justeringar med anledning av den lagstiftning som börjar gälla den 1 januari 2024 och som stadgar krav på utsortering och separat insamling av matavfall från hushåll och alla verksamheter. Förslaget innehåller också tillägg med bestämmelse om hantering av avfall i form av invasiva växter samt förtydligande om vem som får transportera kommunalt avfall till av kommunen anvisad insamlingsplats.

Tidplan och utställning

Samrådet äger rum under perioden den 20 december 2023 till och med den 27 februari 2024. Förslaget ställs ut på följande platser:

  • Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  • Biblioteket i Signalfabriken, Centrala Sundbyberg
  • Hallonbergens bibliotek
  • Stadens webbplats: sundbyberg.se
  • SAVAB:s webbplats: savab.se Länk till annan webbplats.

Synpunkter, som ska vara skriftliga, ska ställas till kommunstyrelsen i egenskap av avfallsansvarig nämnd.

Du kan skicka dina synpunkter till staden genom

e-post till:

kommunstyrelsen@sundbyberg.se

eller

post till:

Sundbybergs stad

Östra Madenvägen 4

172 92 SUNDBYBERG

Att: kommunstyrelsen

Senast uppdaterad 21 december 2023