Avfall för företag och verksamheter

Som verksamhetsutövare har du ansvaret för en fungerande avfallshantering kopplat till din verksamhet.

Ansökan om dispens för utsortering av mat- och bioavfall

Tänk på att om du inte kan uppfylla lagkraven (till exempel ej kan separera ut matavfall från förpackningar eller inte har möjlighet att sortera ut matavfall) kan du behöva söka dispens från miljöenheten. Miljöenheten tar ut en avgift för att handlägga ansökan.

Minska avfallsmängden

Sörab är ett regional kommunägt miljö- och returbolag som ägs av ett antal kommuner i norra Stockholm. På Sörabs webbsida finns en guide kring hur du som verksamhet kan minska mängden avfall:

Minska avfallsmängden - Sörab (sorab.se) Länk till annan webbplats..

SÖRAB erbjuder även en en guide för sortering av olika avfallsfraktioner:

Sorteringsguiden - Sörab (sorab.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 17 april 2024