Traktor som sopar upp sand från en gata

Sandupptagning

Ett säkert vårtecken är när vi börjar sopa upp sanden. Målet är att alla gator, gång- och cykelvägar ska vara rensopade så fort som möjligt efter avslutad vinter.

När vintern är slut är det viktigt att få bort sanden från alla platser som halkbekämpats. Sanden är en halkrisk på barmark och när sanden torkat blåser den ofta runt och skapar olägenheter i form av dammoln. Stadens sandupptagning påverkas av vädret, därför är det svårt att bestämma exakt datum. Sandsopningen sker under mars, april och maj. Målet är generellt att all sand ska vara upptagen den 15 maj.

Grovsopning först, finsopning sedan

När vi kan sätta igång med sandupptagningen beror på vädret. Vi tar upp sanden när vi bedömer att risken för halka är så liten som möjligt. Om det fortfarande är minusgrader på vägarna fryser sanden fast i marken och det blir halt och trafikfarligt. På en del ställen finns det ishögar kvar med sand i. Där grovsopar vi först och sedan sopar vi upp resten vid ett senare tillfälle.

Är det torrt och fint väder är det oftast inga problem att sätta igång. Är det omväxlande väder måste vi avvakta med att ta upp sanden.

Vi börjar med att grovsopa ett område för att sedan återkomma och göra det lite mer noggrant. Sopningen sker alltså i flera omgångar på samma gata för att få bästa resultat. Anledningen är att sopmaskinerna har sina begränsningar i upptagningsmängd. 

En viktig del i arbetet är att se till att det dammar så lite som möjligt. Det förhindras genom att vi vattnar innan vi sopar.

Sandupptagningen kan ske under dygnets alla timmar.

Så underlättar du för sandsopningen

 • Flytta din bil från vägar som ska sandsopas.
 • Parkera bilen på en sopad yta och lämna utrymme. Det är svårt att komma fram med maskinerna i för små luckor.
 • Respektera P-förbudsskyltar och servicedagar, så att maskinerna kommer fram och vi kan sopa bort sanden.
 • Beskär träd, buskar och häckar som hänger ut över kör- och gångbanor så att sopmaskinen kan komma fram och ända in mot vägkanten och mot tomtgränsen.
 • Ställ soptunnor så att de inte blockerar gångbanor och vägkanter.

Felparkerade fordon, parkerade cyklar och byggsäckar som står i vägen är ett problem i arbetet med sandsopningen och kan rubba vår arbetsplanering. Därför kan vi inte säga exakt när vi kommer till ett visst område.  

Hur prioriteras sandsopningen?

Vi börjar alltid sandsopa prioriterade platser. Så här ser prioriteringen ut för närvarande:

 • Huvudvägnät av cykelbanor
 • Centrumbildningar 
 • Trottoarer, gång- och cykelbanor
 • Parkeringsplatser utmed kantsten, servicegator
 • Huvudvägnät av gator
 • Lokalgator i villaområdena
 • Refuger
 • Gräsytor

Sandupptagning i villaområden sker i ett rullande schema år från år mellan villaområdena.  Vi kan inte säga vilken vecka vi är i ett visst område, eftersom det beror på vädret, om vi har fått fordonshaverier eller om felparkerade bilar har stått i vägen i just det området som vi hade planerat att sopa.

Många villaägare passar på att sopa ut mindre mängd sand från sina egna tomter. Så länge det bara är sand och grus går det bra. Grenar och ris fastnar i maskinerna och orsakar driftstopp. Det gäller även stora mängder med löv.

Felanmälan

Om du har upptäckt problem med sandupptagningen eller inte är nöjd kan du felanmäla det. Komplettera gärna din felanmälan med en bild och tidpunkt för att underlätta stadens hantering. Notera att felanmälningar inte kan hanteras innan början av juni, som är sista dag för sandsopning.

Till felanmälan

Senast uppdaterad 7 juni 2023