Klotter

Klottersanering kostar varje år stora summor, både privata ägare och kommunen drabbas. Varje enskild fastighetsägare ansvarar för att sanera klotter på sin egendom.  

Klottersanering på offentliga platser så som gångtunnlar och lekplatser ansvarar sektorn för samhällsbyggnad för. Klottersaneringen utförs med hjälp av högtrycksspolning med varmvatten. Ytor som sanerats från klotter skyddas regelmässigt med klotterskydd, saneringskemikalier används endast på de ytor som inte har ett skydd. Målet med klottersaneringen är att motverka förslumning och vandalisering av offentliga platser.

Klottersanering på privat egendom ansvarar fastighetsägaren för. I samband med sanering sker dokumentation och polisanmälan.

Anmälan av klotter

Har du upptäckt klotter på offentlig plats kan du använda e-tjänsten för felanmälningar eller kontakta sektorn för samhällsbyggnad.

Om felanmälningar lämnas via e-tjänst efter kontorstid kan problemet åtgärdas först dagen därpå så tänk på att anmäla akuta fel via telefon.

Senast uppdaterad 19 juli 2024