Mättjänster

Här finns information om vilka mättjänster vi erbjuder.

Gränsutvisning

Om du är osäker på var din fastighetsgräns går kan du beställa en gränsutvisning. Det innebär att gränsens läge markeras med träkäpp eller annan enklare markering enligt stadens baskarta. Gränsutvisning är inte en juridiskt gällande åtgärd. För permanent gränsmarkering krävs en lantmäteriförrättning.

Lägeskontroll

Innebär att byggnadens placering kontrolleras så att den överensstämmer med vad som är angivet i bygglovet. Lägeskontroll utförs normalt efter formsättning av grunden, men före gjutningen. Alla nya byggnader och de flesta tillbyggnader ska lägeskontrolleras.

Husutstakning

Husutstakning innebär att den nya byggnadens läge märks ut i överensstämmelse med bygglovet du fått. Detta kan vara ett krav för att få påbörja byggandet.

Stomnätspunkter

Vill du ha koordinater för mätning inför ett bygge behöver du välja ut vilka punkter du vill ha på stompunktskartan under Relaterat innehåll. Den innehåller polygonpunkter, triangelpunkter och höjdfixar.

Observera att stomnätspunkter i Sundbyberg inte underhålls längre. Därför garanterar kommunen inte deras tillgänglighet - och i vissa fall inte deras kvalitet. Vi strävar dock efter att hålla stomnätskartan aktuell.

From 1 januari 2022 tas ingen avgift ut för stompunktsinformation.

Välj ut de punktnummer som är intressanta och skicka din beställning via e-post till stn@sundbyberg.se. Koordinaterna levereras normalt i koordinatsystemen SWEREF 9918 00 och RH2000 men kan även levereras i ST74 och RH00.

Mätningsteknisk färdighet

Du som verkar som mätningsingenjör i Sundbybergs stad måste själv styrka dina mätningstekniska färdigheter för din kund. Sundbybergs stad utfärdar inte några dokument som styrker mätningsteknisk färdighet.

Om du vill ha mer information kan du läsa Lantmäteriets rekommendationer. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 19 april 2023