Koordinatsystem

I Sundbybergs stad använder vi SWEREF 99 18 00 och RH2000.

Från och med den 4 februari 2013 började kommunen redovisa förekommande höjduppgifter i RH2000, på utritade och digitala kartor som delas ut, om inte annat begärs. Innan dess använde kommunen höjdsystemet RH00.

Det nya RH2000 har en annan utgångshöjd än våra två gamla höjdsystem. Därför är det mycket viktigt att hålla reda på vilket höjdsystem som en höjduppgift tillhör. På alla kartor, filer och handlingar med höjduppgifter bör det alltid framgå vilket höjdsystem som avses. I annat fall kan missförstånd lätt uppstå, vilket till exempel kan leda till att en ny byggnad hamnar för högt eller för lågt.

Det går inte att se på en höjduppgift vilket höjdsystem den tillhör. Skillnaderna mellan det gamla systemet RH00 och det nya RH2000 är så pass stora att de måste beaktas vid exempelvis alla projekteringar och byggen.

För utförligare information går det bra att kontakta oss via e-post på stn@sundbyberg.se.

Senast uppdaterad 3 januari 2017