Våld i nära relationer

Är du utsatt för hot eller våld från någon du känner? Är du rädd hemma? Blir du ofta arg eller till och med våldsam mot personer i din närhet? Du är inte ensam i din situation och det finns hjälp att få.

Sundbybergs stad ger stöd och hjälp till alla som utsätts för våld i nära relation, oavsett ålder, kön ursprung och eventuell funktionsnedsättning. Vi arbetar också med vuxna som vill ha hjälp att förändra sitt beteende.

En nära relation kan man till exempel ha till en partner eller före detta partner, förälder, partner till förälder, släkting, barn eller syskon. Det kan också vara någon professionell som exempelvis personal i hemtjänst eller färdtjänst, stödperson eller god man.

Senast uppdaterad 2 november 2023