För dig som är utsatt för våld

Känner du dig rädd? Har någon du känner gjort dig illa? Blir du hotad, kontrollerad eller isolerad?

Du är inte ensam – du kan få hjälp! Vi lyssnar och ger dig det stöd du behöver. Och kom ihåg: du kan alltid vara anonym när du ringer.

Vilken hjälp kan du få?

Informationsfilm: Vilken hjälp kan du få?

Rådgivning

Vi ger dig råd i din situation, vilka rättigheter du har och vilka andra myndigheter eller organisationer du kan komma i kontakt med.

Ekonomi

Om du har svårt att lämna en våldsam relation på grund av din ekonomi kan du få ekonomisk rådgivning eller ekonomisk hjälp.

Boenderådgivning

Vi ger dig råd och stöd om du vill lämna en våldsam relation men inte vet hur du ska lösa boendesituationen.

Skyddat boende

Om du behöver skydd från en våldsam relation kan vi hjälpa dig till ett skyddat boende.

Stöd i samband med polisanmälan och rättsprocess

Har du gjort en polisanmälan? Eller funderar du på att göra det? Brottsofferjouren stöttar dig genom hela processen och har kompetens när det gäller våld i nära relationer. Brottsofferjouren i Västerort når du på telefonnummer 08-89 70 00.

Samtalskontakt

Genom Samtalsmottagningen relationsvåld kan du få både krissamtal och en längre samtalskontakt för att bearbeta vad du har varit med om och få hjälp att må bättre i din situation.

Vill du ha kontakt med någon annan organisation?

Se länkar till andra organisationer under rubriken Relaterat innehåll.

Senast uppdaterad 2 november 2023