Skolbyggnad med skylt Grönkullaskolan

Grönkullaskolan

Skolan i hjärtat av Rissne. Grönkullaskolan bedriver skolverksamhet i tre olika byggnader; Miklagårdshuset, Midgårdshuset och Rissnehuset.

Grönkullaskolans dag

Torsdag 23 maj klockan 16-17.30 är du hjärtligt välkommen till oss på Grönkullaskolan för att tillsammans med oss fira in starten på sommaren som traditionen bjuder.

Eleverna kommer att sälja sin odlade plantor, fika och ha loppis. Varmt välkommen!

Välkommen till Grönkullaskolan – en plats för lärande och gemenskap i hjärtat av Rissne, Sundbyberg

Vi är en F-9 skola där arbetet på skolan präglas av ordet HJÄRTA: hänsyn, jämlikhet, ärlighet, respekt, trygghet och ansvar. Hos oss skapas en trygg och inkluderande miljö där varje elev ges möjligheten att växa och utvecklas.

Vår personalgrupp är välutbildad med hög ämnesbehörighet.

På Grönkulla har vi återkommande traditioner som till exempel. julmarknad, lägerskola och Rissne-OS. Vi har också startat ett arbete med Erasmus och internationella utbyten för att ge eleverna möjlighet att utforska andra kulturer och utveckla global medvetenhet. Vår strävan är att berika elevernas skolupplevelse genom meningsfulla traditioner och främja internationellt samarbete.

F-1 Miklagårdshuset

Miklagårdshuset är en av två före detta kaserner som har byggts om till skollokaler. Under våren 2015 har huset renoverats och byggts om för att anpassa klassrum och grupprum till dagens klasstorlekar. På plan 3 har även en matsal byggts så att alla elever i Miklagårdshuset ska kunna äta sin lunch här. På skolgården finns klätterställningar, gungor, sandlådor och annat kul. Vi använder också ängen och skogen intill skolan för rast, lek och lärande.

Besöksadress Miklagårdshuset
Kasernvägen 5, 174 59 Sundbyberg
Hitta hit Länk till annan webbplats.

2-3 Midgårdshuset

Denna del av skolan ligger i de gamla kasernerna som byggts om till trivsamma skollokaler. Närheten till Rissnehuset och dess specialsalar gör att Midgårdshuset främst inrymmer klassrum och grupprum. Plan 3 har byggts om till en bildsal för hela skolan. Här kommer en stor del av skolans bildundervisning att ske. Närheten till Rissne IP gör att eleverna under lunchrasterna kan använda sig av den stora konstgräsplanen och multiarenan.

Besöksadress Midgårdshuset
Mässvägen 3, 174 59 Sundbyberg
Hitta hit Länk till annan webbplats.

4-9 Rissnehuset

I den natursköna omgivningen vid Rissne idrottsplats ligger Rissnehuset. Huset inrymmer, utöver klassrum och grupprum, fina och rymliga lokaler anpassade för träslöjd, textilslöjd, hemkunskap och musik.

Frukost varje dag från 7.30

Dessutom finns en fullstor idrottshall, skolkök med matsal, NO-labb och ett skolbibliotek. I skolans kafé kan man ta en kaffe och umgås med eleverna och skolans personal.

Besöksadress Rissnehuset
Mässvägen 1, 174 59 Sundbyberg
Hitta hit Länk till annan webbplats.

Pedagogik

Våra lärare i förskoleklassen arbetar Bornholmsinspirerat, en metod med rim, ramsor med mera. Ditt barn får redan i förskoleklass möta matematik, naturvetenskap och teknik då skolan arbetar utifrån en modell där lärare undervisar tillsammans med förskollärare redan i förskoleklass.

Språkmedvetenhet

Eleverna på Grönkullaskolan kan många språk, så språk och språkinlärning är viktigt och prioriterat ämne på skolan. Vi arbetar med elevernas språkutveckling eftersom den är viktig för självförtroendet, för alla skolans ämnen och för framtiden.

Vi har utökad läsning på schemat för alla klasser, vilket innebär att vi arbetar extra med läsförståelse. 60 minuter i veckan för åk 1-6 och 40 minuter i veckan för åk 7-9.

Hela skolan genomsyras av kreativitet och skapande

Genom bild, slöjd och andra skapande aktiviteter får eleverna använda sin kreativitet och fantasi. Grönkullaskolan är med i flera Skapande Skola-projekt. Elever skapar poesi, teater, litteratur och musik tillsammans med kulturpedagoger och skolans lärare.

Senast uppdaterad 17 maj 2024