Ursvikskolan

Ursvikskolan

Ursvikskolan 

Ursvikskolan ligger i Lilla Ursvik med Ursviks friluftsområde på andra sidan vägen.

Skolan har i dag cirka 450 elever i åldrarna 6-12 år. I Ursvikskolan kan eleven gå från förskoleklass till årskurs 6 Vi erbjuder fritidsverksamhet till alla barn från förskoleklass till årskurs 6. Skola och fritids har ett nära samarbete och samverkar under hela skoldagen.

Ursvikskolan växer och vi ryms inte längre in i vårt fina skolhus. Klasserna är placerade årskursvis och parallellklasserna jobbar aktivt över klassgränserna för att skapa en trygg miljö för eleverna.

I år har vi årskurs sexi annexet som ligger bakom motionsgården. I stora skolhuset är F-2 i den bortre delen medan treor, fyror och femmor samt salar för slöjd och musik i delen närmast vägen. Här finns även skolbiblioteket och skolans expedition samt elevhälsan och skolledningen.

Mitt i huset ligger skolrestaurangen där våra kockar varje dag dukar upp dagens rätt samt ett rikt salladsbord. Brotorpshallen och Ursviks friluftsområde används för lektionerna i idrott och hälsa. Den närliggande skogen är också en tillgång i det övriga skolarbetet.

Den stora skolgården ger möjligheter att spela fotboll, bandy och basket men inbjuder också till många andra aktiviteter både för enskilda elever och i mindre grupper. Ursvikskolan har ett aktivt arbete med Trivselledare som inspirerar och leder andra elever i olika styrda aktiviteter på rasterna.

Trygghet och trivsel är viktigt för oss på Ursvikskolan. Trygga barn lär sig bättre. Vårt mål är att alla barn ska nå sina mål och utvecklas så långt som möjligt. Lärarna följer regelbundet upp elevernas kunskapsutveckling och till sin hjälp har de ett elevhälsoteam bestående av speciallärare, specialpedagog, skolpsykolog och kurator. Vi arbetar med tillgängligt lärande och jobbar med struktur och bildstöd i klassrummen. Personalen är ordnade i arbetslag runt eleverna och jobbar för att göra elevens hela dag så bra som möjligt

På skolan finns ett trygghetsteam som jobbar förebyggande. Trygghetsteamet genomför bland annat trivselenkäter och kartläggningar av trygga och otrygga platser. Värdegrundsarbete finns på schemat och ibland blir det schemabrytande temadagar.

Senast uppdaterad 11 mars 2024