Örskolan

Örskolan - skolan i ständig utveckling där lärandet är synligt och allas ansvar! I Örskolan vill vi att varje elev får bästa möjliga förutsättningar och verktyg för ett livslångt lärande samt stöd i sin personliga utveckling för fortsatta studier. I Örskolan är man trygg och får möjlighet att utveckla sin sociala kompetens för att bli redo för framtiden!

Om Örskolan

Örskolan ligger idag på Örsvängen 14 i temporära lokaler. Skolan har cirka 180 elever. Många elever är flerspråkiga och har ett annat modersmål.
En ny skolbyggnad är i planeringsstadiet men inget är ännu fastställt.

Skolan och fritidshemmet är integrerade med varandra och verksamheterna bedrivs i samma lokaler. Det finns fem fritidsavdelningar i Örskolan.

Skolan har ett bra geografiskt läge med närhet till Lötsjön, Råstasjön, Ursviksskogen och Hallonbergens centrum. Kommunikationerna är goda och buss 506 stannar utanför skolans entré. Skolan har alla ämnen i skolhuset förutom slöjd som anordnas i Kulturamas lokaler samt idrott som genomförs i gamla Örskolans idrottshall.

Örskolan har ett eget tillagningskök.

Organisation

På skolan finns två större team/arbetslag, F-3 och 4-6, bestående av olika yrkeskategorier såsom förskollärare, barnskötare, fritidsledare och lärare med olika behörighet och kompetens. I årskurserna F-3 bildas det dessutom mindre team av pedagoger kring varje årskurs.

Pedagogik

Skolan lägger särskild vikt vid att ha ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen.

Eleverna i årskurs 4-6 har tillgång till en egen Chrome-book som arbetsverktyg. Eleverna i årskurs F-3 har tillgång till iPads. I varje klassrum finns det projektorer och andra digitala hjälpmedel och verktyg.

Skolan följer Sundbybergs vision ”Vad vill du bli när du blir stor? Vi gör det möjligt” och vi vill att alla elever ska få möjlighet upptäcka olika delar av det utbud av möjligheter som finns i storstockholmsområdet. Undervisningen i skollokaler varieras med utflykter och studiebesök.

Fokus på trygghet och gemenskap

I Örskolan ska alla elever känna sig välkomna och trygga!

Två gånger per läsår genomför vi en trygghetsenkät tillsammans med eleverna för att få fatt i elevernas upplevelse av skolan, tryggheten och trivseln.

Skolan värnar om gemensamma aktiviteter där samtliga elever i skolan deltar några gånger per termin. Vi har exempelvis aktiviteter som heter Hela Skolan Läser, Hela Skolan Leker och Hela Skolan Samlas. Skolan har en gemensam temavecka varje vårtermin som avslutas med ett Öppet hus för familjemedlemmar.

Sedan flera år deltar Örskolan i Trivselledarprogrammet där elever driver kvalitativ rastverksamhet för sina kamrater under rasterna.

Gemensamma traditioner för hela skolan är skoljoggen, FN-samling, adventsamling, luciafirande, frilufts- och idrottsdagar, fritidshemmets dag, skräpplockardag samt skolstarts- och avslutningsdagar.

Örskolan har ett Instagramkonto, ”orskolan”, där det går att följa den dagliga verksamheten.

Senast uppdaterad 27 februari 2024