Betyg, omdömen och utvecklingssamtalssamtal

För att eleven ska kunna utvecklas och nå goda resultat är det viktigt att vi utvärderar och informerar om hur arbetet går i skolan.

Skriftliga omdömen

Från årskurs ett till fem får ditt barn skriftliga omdömen en gång per läsår. Omdömet sammanfattar vilka kunskaper eleven har och vad som behöver utvecklas för att det ska gå bra för eleven i skolan.

Utvecklingssamtal

Varje termin bjuds du och ditt barn in till utvecklingssamtal med barnets klasslärare eller mentor. Vid samtalet informeras ni om barnets kunskapsutveckling och sociala utveckling, samt vilka insatser som behöver göras för att barnet ska uppfylla kunskapskraven.

Betyg

Från och med årskurs 6 får barnet betyg. När betygen sätts görs en likvärdig bedömning. Bedömningen grundar sig på hur väl målen uppfylls i varje ämne. Barnets resultat på de nationella proven påverkar betygen. Betygsskalan har sex steg från A (högsta betyg) till E (lägsta betyg) samt F (icke godkänt.).

Folder: Dags för betyg - information till vårdnadshavare Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Film om betyg - så funkar det Länk till annan webbplats.

Läs mer om betyg på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats.

På Skolverkets statistiksidor kan du jämföra betyg i olika skolor Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 3 oktober 2022