Dialog och förankring

Staden har varit mån om att bjuda in Sundbybergare, fastighetsägare och andra verksamma i staden för att höra vilka idéer, tankar och önskemål som finns. Sakkunniga inom olika områden har föreläst och berättat om liknande projekt och forskning.

Framtidsdialog – Vårvintern 2014 hölls flera så kallade
framtidsdialoger med olika teman: stadens själ, hållbar infrastruktur, leva och bo, handel, resecentrum.

Parallella idéuppdrag – Hösten 2014 och våren 2015 deltog
arkitekter, stadsplanerare och konstnärer i arbetet för att få in nya
infallsvinklar.

Idétävling för unga – Mars-juni 2015 kunde unga
Sundbybergare delta i en idétävling inför stadens arbete med planprogrammet.

Öppet hus – december 2015 till januari 2016 hölls tre öppna
hus där man presenterade programförslaget.

Under programsamrådet i april 2016 hölls ett antal samrådsmöten på olika platser i Sundbyberg.

Öppet hus – december 2017 hölls tre öppna hus där projektet uppdaterade om pågående arbete med planprogrammet.

Öppet hus – mars 2018 hölls öppet hus där projektet informerade om pågående arbete med planprogrammet.

Öppet hus – maj 2018 hölls öppet hus där projektet informerade om det godkända planprogrammet.

Stadsvandring – augusti 2018 genomfördes två turer i samband med stadens årliga kräft- och surströmmingsskiva. Stadsvandringen leddes av projektets medarbetare tillsammans med representanter från Trafikverket projekt Mälarbanan. Det berättades om utbyggnaden av järnvägen och idéerna om hur torg, trafik, gator och ny bebyggelse kan komma att se ut.

Öppet hus - december 2018 hölls öppet hus där projektet tillsammans med representanter från Trafikverket projekt Mälarbanan informerade om det godkända planprogrammet och planerna för utbyggnaden av järnvägen.

Senast uppdaterad 11 december 2018