Dialog och förankring

Staden har varit mån om att bjuda in Sundbybergare, fastighetsägare och andra verksamma i staden för att höra vilka idéer, tankar och önskemål som finns. Sakkunniga inom olika områden har föreläst och berättat om liknande projekt och forskning.

Digitala informationsmöten - september 2020 genomfördes två digitala informationsmöten av Trafikverket i samarbete med Sundbybergs stad. Mötena riktade sig till fastighetsägare och verksamma längs Järnvägsgatan inför kommande förberedande arbeten.

Digitalt informationsmöte - maj 2020 genomfördes ett digitalt informationsmöte av Trafikverket i samarbete med Sundbybergs stad. Mötet riktade sig till verksamma längs Sturegatan inför att busstrafiken ska flyttas från Järnvägsgatan.

Öppet hus - december 2019 hölls öppet hus där representanter från projektet informerade om det godkända planprogrammet och planerna för utbyggnaden av järnvägen.

Under plansamrådet för detaljplan Järnväg, promenad och stadsbebyggelse, oktober 2019, hölls två samrådsmöten på Folkets Hus i Sundbyberg.

Informationsmöten - oktober 2019 genomfördes tre informationstillfällen av Trafikverket i samarbete med Sundbybergs stad. Mötena riktade sig till fastighetsägare och verksamma längs Sturegatan och Järnvägsgatan inför att busstrafiken ska flyttas från Järnvägsgatan.

Stadsvandring – augusti 2019 genomfördes två turer i samband med stadens årliga kräft- och surströmmingsskiva. Stadsvandringen leddes av projektets medarbetare tillsammans med representanter från Trafikverket projekt Mälarbanan. Det berättades om utbyggnaden av järnvägen och idéerna om hur torg, trafik, gator och ny bebyggelse kan komma att se ut.

Nationaldag - juni 2019 informerade projektet om det godkända planprogrammet i stadens tält tillsammans med övriga stadsutvecklingsprojekt.

Öppet hus – maj 2019 hölls öppet hus där projektet informerade om det godkända planprogrammet och Trafikverket berättade om utbyggnaden av järnvägen

Öppet hus - december 2018 hölls öppet hus där projektet tillsammans med representanter från Trafikverket projekt Mälarbanan informerade om det godkända planprogrammet och planerna för utbyggnaden av järnvägen.

Stadsvandring – augusti 2018 genomfördes två turer i samband med stadens årliga kräft- och surströmmingsskiva. Stadsvandringen leddes av projektets medarbetare tillsammans med representanter från Trafikverket projekt Mälarbanan. Det berättades om utbyggnaden av järnvägen och idéerna om hur torg, trafik, gator och ny bebyggelse kan komma att se ut.

Öppet hus – mars 2018 hölls öppet hus där projektet informerade om pågående arbete med planprogrammet.

Nationaldag - juni 2018 informerade projektet om det godkända planprogrammet i stadens tält tillsammans med övriga stadsutvecklingsprojekt.

Öppet hus – december 2017 hölls tre öppna hus där projektet uppdaterade om pågående arbete med planprogrammet.

Under programsamrådet i april 2016 hölls ett antal samrådsmöten på olika platser i Sundbyberg.

Öppet hus – december 2015 till januari 2016 hölls tre öppna hus där man presenterade programförslaget.

Idétävling för unga – mars-juni 2015 kunde unga
Sundbybergare delta i en idétävling inför stadens arbete med planprogrammet.

Framtidsdialog – Vårvintern 2014 hölls flera så kallade framtidsdialoger med olika teman: stadens själ, hållbar infrastruktur, leva och bo, handel, resecentrum.

Senast uppdaterad 10 maj 2023