Dialog och förankring

Staden har varit mån om att bjuda in Sundbybergare, fastighetsägare och andra verksamma i staden för att höra vilka idéer, tankar och önskemål som finns. Sakkunniga inom olika områden har föreläst och berättat om liknande projekt och forskning.

Framtidsdialog – Vårvintern 2014 hölls flera så kallade
framtidsdialoger med olika teman: stadens själ, hållbar infrastruktur, leva och bo, handel, resecentrum.

Parallella idéuppdrag – Hösten 2014 och våren 2015 deltog
arkitekter, stadsplanerare och konstnärer i arbetet för att få in nya
infallsvinklar.

Idétävling för unga – Mars-juni 2015 kunde unga
Sundbybergare delta i en idétävling inför stadens arbete med planprogrammet.

Öppet hus – december 2015 till januari 2016 hölls tre öppna
hus där man presenterade programförslaget.

Under programsamrådet i april 2016 hölls ett antal samrådsmöten på olika platser i Sundbyberg.

Öppet hus - december 2017 hölls tre öppna hus där projektet uppdaterade om pågående arbete med planprogrammet.

Öppet hus - mars 2018 hölls öppet hus där projektet informerade om pågående arbete med planprogrammet.

Öppet hus - maj 2018 hölls öppet hus där projektet informerade om det godkända planprogrammet.

Senast uppdaterad 6 juli 2018