Nya stadskärnan i framtiden

Stadskärnan kommer i framtiden ge plats för mer grönska och rekreation. Fler människor också. På platsen planeras 2000 nya lägenheter och omkring 5 000 kontorsplatser.

Det innebär att gångflöden på exempelvis Järnvägsgatan kommer bli tio gånger större än idag. Koncentrationen av olika verksamheter som caféer, restauranger, butiker kommer att kunna öka. Och när järnvägens barriäreffekt försvinner blir verksamheterna lättare att nå.

På så vis kommer Sundbybergs nya stadskärna att kunna erbjuda den stora stadens varierade utbud tillsammans med den lilla stadens charm och närhet.

Om projekt Sundbybergs nya stadskärna

När järnvägen, Mälarbanan, mellan Tomteboda och Kallhäll blir fyrspårig kommer delen genom Sundbybergs centrum att läggas i tunnel. Det innebär att mark ovan jord frigörs och att Nya stadskärnan kan utvecklas.

Sundbybergs stad och Trafikverket har kommit överens om att lägga spåren genom Sundbyberg i en 1,4 kilometer lång tunnel. Då kommer cirka 30 000 kvadratmeter mark att frigöras, och staden kan utveckla en ny stadskärna. Platsen kallas Nya stadskärnan och stadsutvecklingsprojektet benämns Sundbybergs nya stadskärna.

Idéskiss torget och järnvägsstationen

Idéskiss torget och järnvägsstationen från väster.

Sundbyberg får också en ny station för pendel- och regionaltåg, vilket betyder att stationen byggs ut till ett större resecentrum och blir en viktig knytpunkt i regionen. Målet är en levande stadskärna med så liten miljöpåverkan som möjligt. Projektet Sundbybergs nya stadskärna ska också utformas så att det bidrar till stadens ekonomi.

Idéskiss Bällsta å, sett från Annedal.

Idéskiss Bällsta å, sett från Annedal.

Senast uppdaterad 12 mars 2024